main-logo
Maatjesprojecten
Maatjesprojecten

Stichting Doen

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken.

Stichting Doen

Wat houdt de stichting in?

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:

  • de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
  • iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
  • kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben zij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

DOEN gelooft in een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen ze initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Een plek waar zij kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en onderdeel voelen van de samenleving. Dat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij elkaar en de omgeving. DOEN is altijd op zoek naar sociale initiatieven met een ondernemende, creatieve en innovatieve aanpak.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan verbonden. Stichting DOEN is een financier.

Hoe kun je dit inzetten voor de ISK?

Je kunt Stichting DOEN benaderen of zij al innovatieve plannen rondom maatjesprojecten ondersteunen. Doen ze dit niet, dan kun je zelf een innovatief plan schrijven en dit indienen bij de stichting. Een aanvraagformulier is op de website te vinden. Via deze weg een maatjesproject opzetten, biedt veel mogelijkheden om een plan te schrijven dat echt bij jullie ISK past. Daarnaast vraagt het wel enig werk. Stichting DOEN zorgt niet voor menskracht, maar financiert vooral.

Website

Meer informatie vind je op de website van Stichting Doen.

Deel deze pagina