main-logo
Maatjesprojecten
Maatjesprojecten

Peer2Peer

Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces.

Peer2Peer

Wat houdt dit project in?

Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

De Peer Buddy Nieuwkomer

De Peer Buddy Nieuwkomer is vaak een ouderejaars die zich al een plaats heeft verworven in het reguliere onderwijs. Als geen ander weet hij/zij wat er nodig is om een nieuwkomer zich thuis te laten voelen, de weg in de maatschappij te wijzen en om te integreren in het Nederlandse onderwijs.

Door de inzet van deze specifieke ‘Peer Buddy Nieuwkomerrol’ wordt de school sneller als veilig ervaren en wordt ‘iets doen voor een ander’ als heel normaal gezien. De Peer Buddy Nieuwkomer helpt de Nederlandse taal beter te beheersen en is de gids bij het wennen aan andere gewoonten in een nieuwe cultuur. Een Buddy geeft de protegé het gevoel er niet alleen voor te staan en is een eerste, solide maatje in een nieuw land.

En dat de Peer Buddy Nieuwkomer hierdoor zelf ook groeit, mag duidelijk zijn. Bij goed trainen in begeleidingsvaardigheden nemen ook metacognitieve vaardigheden toe. Zelfreflectie, zich leren verplaatsen in een ander, zorgvuldige communicatie en het besef een rolmodel te zijn: het zijn allemaal vaardigheden die het zelfvertrouwen bevorderen. De school wordt ook veiliger en samenhangender door de verticale en horizontale netwerken die met de inzet van een Peer Buddy Nieuwkomer ontstaat.

Wat levert Peer2Peer op?

In een leergemeenschap draagt Peer2Peer bij aan een positieve leer-, leef- en werkomgeving. De Peer2Peer aanpak helpt leerlingen nog beter te worden en is tevens een middel om leerachterstanden op een plezierige manier in te lopen.

Leerlingen en studenten die begeleid worden krijgen met een Peer niet alleen een studiemaatje en een rolmodel, ze krijgen er ook extra binding met het leerproces door. Door de lage drempel kunnen ze vaak ook met hun ‘problemen van het leven’ terecht bij de coachende medeleerling of student. De school, hun thuis voor overdag, wordt er vriendelijker en veiliger door. En wie weet willen ze zelf het komende jaar ook Peer Tutor of Peer Buddy worden.

Voordelen voor docenten

Ook voor docenten levert de inzet van Peers voordeel op. Zo brengt de Peer2Peer aanpak verlichting bij begeleidingstaken, waardoor je meer tijd krijgt om andere dingen op te pakken. De docentcoaches, de docenten die de Peer2Peer systematiek op hun school begeleiden, krijgen door het volgen van de Peer2Peer training nieuwe vaardigheden en inzichten. 

Wat zijn de kosten?

De uitwerking kost geen geld, maar het volgen van trainingen en het coachen van leerlingen kost mankracht.

Hoe kun je dit inzetten voor de ISK?

Zoals hierboven beschreven, is er een speciaal Peer2Peer programma voor ISK’s. Als school kun je een licentie krijgen om een Peer2Peer school te worden. Dit vraagt de nodige voorbereiding en tijd. Hoe je een Peer2Peer school wordt, wordt beschreven in 5 stappen op de website.

Website

Meer informatie vind je op de website van Peer2Peer.

Onderzoek

Een onderzoek van de Erasmus Universiteit over de gevolgen van het Peer2Peer programma in het VO geeft heel positieve resultaten aan. Zowel de vluchtelingen als de Nederlandse jongeren ontwikkelden vaardigheden die belangrijk zijn in een maatschappij die steeds meer cultureel divers wordt. Mede door het gebruik van sociale media ontstonden contacten en vaak vriendschappen tussen de generatiegenoten.

Lees het onderzoek

Deel deze pagina