main-logo
Home

Vakliteratuur item: NT2

NT2Spraak College

Het NT2Spraak College is een online platform met uitspraaklessen die zijn opgebouwd volgens het 6-stappenplan van NT2Spraak: snappen, voelen, zien, horen, oefenen en doen. Je krijgt in elke les duidelijke uitleg over de beweging van je mond, klemtoon en intonatie, de verschillen tussen schrijven en spreken, luister- en uitspraakoefeningen en tips om het geleerde…

lees meer

O jee, een NT2-leerling in de klas. NT2-handreiking voor docenten VO en MBO

Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan…

lees meer

Woordenstroom

Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een cursist het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in. Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een actieve en speelse manier terug te laten komen in…

lees meer

Interculturele communicatie in de NT2-les

Van NT2-docenten wordt verwacht dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken om goed te kunnen functioneren in een cultureel diverse omgeving. Interculturele communicatie in de NT2-les helpt docenten om samen met hun cursisten interculturele competentie te ontwikkelen. Dit boek behandelt op praktische wijze vele aspecten van interculturele communicatie in de NT2-les.…

lees meer

Praktisch didactisch

‘Hoe kan ik mijn cursisten motiveren?’ ’Hoe geef ik feedback bij spreken en schrijven?’ Zowel beginnende als ervaren NT2-docenten kampen met deze en andere vragen over de opzet van hun lessen en de omgang met cursisten. De uitgave Praktisch didactisch geeft waardevolle adviezen op het snijvlak van theorie en praktijk.

lees meer

Werkwoorden in vorm-Nederlands

Werkwoorden in vorm – nieuw Nederlands is geschikt voor iedereen die Nederlands leert en voor moedertaalsprekers van het Nederlands. Het bevat een inleiding met uitleg van het Nederlandse werkwoordensysteem, de vervoeging van 51 modelwerkwoorden en een uitgebreide alfabetische werkwoordenlijst van de 2800 meest frequente werkwoorden met stamtijden en verwijzingen naar de modelwerkwoorden.

lees meer

Activerende en passende werkvormen

Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staat het activeren en motiveren van leerlingen hoog op de onderwijsagenda. Tevens vindt men dat meer variatie in de les hoognodig is. Docenten zien zelf ook in dat dit een belangrijk onderwerp is. Uit leerlingenenquêtes blijkt vaak dat leerlingen het onderwijs als saai en weinig…

lees meer

Differentiëren is te leren! (VO)

Dit praktische handboek voor het voortgezet onderwijs staat vol bouwstenen om differentiëren in je lessen vorm te geven. Aan de slag gaan met differentiëren maakt je creatiever in het betrekken van leerlingen bij de les en het motiveren van leerlingen. Zo draag je bij aan betere leeropbrengsten en vergroot je de kansen van al…

lees meer

NT2 Cahier Differentiëren

Heterogene klassen zullen voor veel NT2-docenten geen onbekend terrein zijn. Leerlingen stromen op verschillende momenten in en uit en hebben uiteenlopende uitstroomdoelen. Hoe organiseer je zo’n klas? En hoe houd je overzicht? Het NT2-Cahier Differentiëren bevat tien eenvoudige en praktische stappen om succesvol te differentiëren binnen je heterogene klas. Dit boek maakt deel uit…

lees meer

Handboek Nederlands als tweede taal in VO

In opdracht van de Projectgroep 'Nederlands als Tweede taal' is dit handboek samengesteld voor docenten ISK. Door het samenbrengen van de landelijk verspreid aanwezige deskundigheid, opgedaan in twee decennia met het opvangen van buitenlandse leerlingen tussen twaalf en achttien jaar, is een goed overzicht ontstaan van ervaringen en theorieën. Wetenschappers, onderzoekers en praktijkwerkers beschrijven…

lees meer

Deel deze pagina