main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Het meertalige kind. Een eerste kennismaking

Het meertalige kind is opgebouwd in drie delen, primair op PO gericht.
Deel I beschrijft de stand van zaken rondom meertaligheid. Een aantal vooroordelen over meertaligheid en hardnekkige misverstanden rond taalachterstand worden besproken. Gevolgd door een pleidooi voor een verschuiving van een eentalige naar een meertalige visie op de multiculturele samenleving.
In deel II wordt ingezoomd op het meertalige kind zelf. Welke rol speelt taal? Hoe verloopt meertalige taalontwikkeling ? Hoe ziet zijn meertalige brein eruit? En hoe zit het met zijn multiculturele identiteit, meertalige woordenschat en taalmixen ?
Het derde deel focust op het meertalige kind in zijn continue interactie met de samenleving: thuis, in de voorschoolse voorziening, op school en bij de logopedist en doet gerichte aanbevelingen.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina