main-logo
Home

Vakliteratuur item: NT2

Focus op cultuur

Door welke bril kijk je naar de wereld? En naar anderstaligen? En door welke bril kijken zij? In het taalonderwijs aan en de begeleiding van anderstaligen spelen veel cultureel bepaalde opvattingen en gedragingen een rol. Dat gebeurt veelal onbewust. Het is belangrijk dat NT2-docenten en taalvrijwilligers zich hier bewust van worden. In Focus op…

lees meer

Handboek taalgericht vakonderwijs

Leraren die vakonderwijs verzorgen, werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent – soms zeer – grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren die alle leerlingen in hun lessen willen meenemen, kunnen het beste bewust de…

lees meer

Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers

Deze praktijkgids vat strategieën samen die effectief zijn voor het leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren, en die door wetenschappelijke onderzoeksresultaten ondersteund worden. Laaggeletterde anderstalige jongeren staan voor een haast onmogelijke taak. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. Daarnaast kunnen deze leerlingen…

lees meer

De bovenkamer

De bovenkamer is een opzoekboek voor leerlingen vanaf 8 jaar. Het legt de grammatica uit met behulp van foto’s, symbolen en kleuren. De visuele uitleg is een handige steun in de rug voor iedere leerling, maar zeker voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekendheden’ in de taal immers…

lees meer

Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2)

Dit Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) bevat de 15.000 belangrijkste trefwoorden en 2300 uitdrukkingen uit het Nederlands. Dit woordenboek is speciaal gemaakt om Nederlands te leren als dat niet je moedertaal is. Door omschrijvingen zonder moeilijke woorden, duidelijke voorbeelden en gebruik van kleur is het een woordenboek waarmee iedereen slaagt. Het…

lees meer

FC Sprint2

De methode gaat uit van elf stellingen, zoals: 'het leerrendement groeit als cursisten verantwoordelijkheid dragen of 'leren is dingen doen die je niet kunt'. Vervolgens worden de stellingen vertaald in praktijksituaties en opdrachten die u als docent aan de leerling geeft. Sprint2-docenten fungeren als coach. Zij leggen met hun opdrachten de lat net een…

lees meer

NT2 cahier Taalkit voor docenten

Lang niet alle NT2-docenten hebben een taalkundige achtergrond, vaak is er sprake van een tekort aan kennis op dit vlak. In dit cahier geeft auteur Margreet Verboog inzicht in diverse belangrijke taalverschijnselen en maatschappelijk relevante taalkwesties. Uw eigen taalkit, waarmee u snel en gemakkelijk de juiste taalkundige achtergrondkennis opdoet die uw lessen kunnen verrijken.

lees meer

Uitspraaktrainer in de les

Uitspraaktrainer in de les is een docentenboek met oefenmateriaal voor cursisten. Het grootste deel van het boek bestaat uit gedetailleerd uitgewerkte oefeningen voor zowel beginners als gevorderden, van laagopgeleid tot hoogopgeleid. De docent kan deze oefeningen meteen gebruiken in de les, dankzij de kant-en-klare werkbladen en het bijbehorende geluidsmateriaal. Behalve de oefeningen biedt het…

lees meer

Veel gestelde vragen in de NT2 les

Wanneer gebruik je ‘je’ en wanneer ‘jij’? Is het ‘iedereen zijn’ of ‘iedereen is’? Is er verschil tussen ‘dit’ en ‘dat’? Met een paar simpele voorbeelden is het antwoord duidelijk. Want cursisten hoeven niet de regels te kénnen maar moeten ze kunnen toepassen. Docenten kunnen dit boekje gebruiken tijdens de les om vlug wat…

lees meer

Beeldtaal

'In alle talen zwijgen' of 'geen blad voor de mond nemen'? Voor gevorderde cursisten en (anderstalige) leerlingen in het voortgezet onderwijs is er Beeldtaal. De auteur van Klare taal! en Eenvoudige basisgrammatica NT2 laat cursisten in Beeldtaal uitgebreid kennis maken met Nederlandse uitdrukkingen. Er is veel aandacht voor beeldspraak dat teruggaat op beelden van…

lees meer

Deel deze pagina