main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Focus op cultuur

Door welke bril kijk je naar de wereld? En naar anderstaligen? En door welke bril kijken zij?

In het taalonderwijs aan en de begeleiding van anderstaligen spelen veel cultureel bepaalde opvattingen en gedragingen een rol. Dat gebeurt veelal onbewust. Het is belangrijk dat NT2-docenten en taalvrijwilligers zich hier bewust van worden. In Focus op cultuur behandelt auteur Alice van Kalsbeek op een toegankelijke manier de relatie tussen taal en cultuur, tussen cultuur en communicatie en tussen cultuur en taalonderwijs. Dit doet ze aan de hand van voorbeelden. Ze blijft dicht bij de (les)praktijk.

De hoofdstukken zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. Ze bevatten een theoretisch gedeelte. De theorie wordt laagdrempelig en zonder jargon aangereikt en deze wordt direct gekoppeld aan de NT2 lespraktijk van alledag en aan een schat van aansprekende voorbeelden uit radio- en tv-programma’s, liedjes, romans en krantenartikelen. Bij ieder onderdeel zijn enkele vragen opgenomen waarmee je kunt reflecteren op een tekst, op je eigen gedrag of op je eigen praktijk.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina