main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers

Deze praktijkgids vat strategieën samen die effectief zijn voor het leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren, en die door wetenschappelijke onderzoeksresultaten ondersteund worden.
Laaggeletterde anderstalige jongeren staan voor een haast onmogelijke taak. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. Daarnaast kunnen deze leerlingen bij de start van hun leerproces geen of weinig beroep doen op geschreven taal en zijn ze niet vertrouwd met studievaardigheden. De klas is in het begin vaak de enige plaats waar ze de taal daadwerkelijk kunnen leren en oefenen. Door de combinatie van de beperkte instructietijd en het uitdagende traject moet de lat voor het onderwijs aan deze doelgroep hoog liggen.
Deze praktijkgids focust op leren lezen. Het doel van lezen is eenvoudig: een lezer wil begrijpen wat hij leest.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina