main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

FC Sprint2

De methode gaat uit van elf stellingen, zoals: ‘het leerrendement groeit als cursisten verantwoordelijkheid dragen of ‘leren is dingen doen die je niet kunt’. Vervolgens worden de stellingen vertaald in praktijksituaties en opdrachten die u als docent aan de leerling geeft.

Sprint2-docenten fungeren als coach. Zij leggen met hun opdrachten de lat net een beetje te hoog. Ze geven bij iedere opdracht de bronnen waarmee de leerling zich een vaardigheid zelfstandig leert eigen maken, en het geleerde moet de cursist laten zien in een presentatie.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina