main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

NT2 cahier Taalkit voor docenten

Lang niet alle NT2-docenten hebben een taalkundige achtergrond, vaak is er sprake van een tekort aan kennis op dit vlak.

In dit cahier geeft auteur Margreet Verboog inzicht in diverse belangrijke taalverschijnselen en maatschappelijk relevante taalkwesties. Uw eigen taalkit, waarmee u snel en gemakkelijk de juiste taalkundige achtergrondkennis opdoet die uw lessen kunnen verrijken.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina