main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Interculturele communicatie in de NT2-les

Van NT2-docenten wordt verwacht dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken om goed te kunnen functioneren in een cultureel diverse omgeving. Interculturele communicatie in de NT2-les helpt docenten om samen met hun cursisten interculturele competentie te ontwikkelen.

Dit boek behandelt op praktische wijze vele aspecten van interculturele communicatie in de NT2-les. Ieder hoofdstuk begint met een casus waarin sprake is van een situatie die veel blootlegt over culturele waarden en interculturele communicatie. In de theoretische toelichting van de casussen worden vervolgens de verschillende manieren belicht waarop culturele diversiteit een rol kan spelen in het NT2-onderwijs. Hierna volgen reflectieopdrachten die docenten uitdagen om zich bewust te worden van hun eigen waarden en houding. Ieder hoofdstuk sluit af met praktische suggesties om samen met cursisten bewustwording te stimuleren en kennis en ervaringen te delen.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Annemarie Nuwenhoud
  • Uitgever:Coutinho
  • Jaar van uitgave:2018
  • ISBN:9789046906262

Deel deze pagina