main-logo
Home

Leerniveau item: Bovenbouw

Families in beeld

De methodiek ‘Families in beeld’ maakt via foto’s en ander beeldmateriaal de familieachtergronden van kinderen letterlijk meer zichtbaar. Het beeldmateriaal wordt actief ingezet om met kinderen over hun familie, hun achtergronden en de diversiteit daarvan te praten. Leerkrachten stimuleren zo de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij kinderen en leggen de basis voor een respectvolle…

lees meer

Pilot MNN/LOGO

In het schooljaar 2015-16 heeft LOWAN gezamenlijk met leerkrachten en uitgevers, een opzet gemaakt voor: Werken met Mondeling Nederlands Nieuw aangevuld met LOGO3000 materialen Werken met LOGO3000 met nieuwkomers Hieronder de materialen die zijn ontwikkeld tijdens de pilot (de handleiding volgt): [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/03/LOWAN_LOGO_memoryspel_wolken-weerkaart.pdf' target='_blank' icon='download']Memory 'het weer' [/link] [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/03/LOWAN_LOGO_leerllingboekje_Het_weer_in_nl.pdf' target='_blank' icon='download']Leerlingenboekje 'het weer'[/link] [link…

lees meer

Beredeneerd aanbod vanuit POL

De nieuwkomersschool in Ter Apel verzorgt al jarenlang onderwijs aan leerlingen die net nieuw in Nederland aankomen. Ter Apel is een POL locatie (helemaal in het begin van de asielprocedure). In dit document staat hun aanpak en werkwijze beschreven.

lees meer

Anders zijn of juist niet

Een lespakket gemaakt door stichting de Vrolijkheid. Lessen die je kan gebruiken in de klas om op een creatieve manier bezig te zijn met 'eigen identiteit'. Les 1: Een portret maken van de binnen- en buitenkant van iemand. Les 2: Onderbouw les, toneel. Leerlingen maken dierenmutsen en voeren een toneelspel op. Les 3: Bovenbouw…

lees meer

Spelling in de Lift adaptief

Spelling in de lift adaptief is goed te gebruiken voor nieuwkomers en geeft leerlingen een extra zetje op het gebied van spelling. De leerling begint met een starttoets waarmee je het niveau kunt bepalen en werkt vanuit daar aan de categorieën die nog geleerd moeten worden. Er zijn werkboeken van verschillende niveaus en dat…

lees meer

Kijkje hier, kijkje daar

Kijkje hier, kijkje daar' is een software programma dat heel goed in te zetten is in de eerste weken dat een nieuwkomer in Nederland is gearriveerd. De woorden zijn ingedeeld in thema's zoals: het huis, in de stad, de school etc. De leerling hoort eerst de woorden en gaat dan oefeningen doen met de…

lees meer

Speurneus

Speurneus' neemt het AVI niveau als uitgangspunt. Zodra een leerling op M4 kan lezen dan kan de leerling starten en een leeskaart uitkiezen. De werkboekjes en antwoordenboekjes van 'Speurneus' zijn gratis via Zwijsen te downloaden.

lees meer

Rondje wereld

Leerlingen werken met 'Rondje Wereld' aan hun begrijpend lezen vaardigheden, wereldoriëntatie en breiden hun woordenschat uit. 'Rondje wereld' is ontwikkeld voor 2e jaars nieuwkomers die uitstromen naar groep 6, 7, 8. Soms is de sprong nog te groot naar de lessen die de rest van de groep doet. Dan is dit heerlijk materiaal waarin…

lees meer

Joker

Joker' is een bronnenboek met 150 activiteiten (kringspelletjes, rekenactiviteiten, knutselactiviteiten etc.) die tonen hoe een anderstalige nieuwkomer die geen Nederlands kent, toch meteen in de gewone klas kan worden opgevangen en er Nederlands kan leren. De volgorde waarin de activiteiten uit dit bronnenboek worden gegeven, kan gedeeltelijk zelf worden bepaald. Enkel rekening houden met…

lees meer

Nieuwsbegrip XL

Actuele teksten met begrijpend lezen lessen op diverse niveau's. NOS Jeugdjournaal maakt iedere maandag een filmpje dat aansluit bij de teksten van Nieuwsbegrip. Na het zien van dit filmpje, luisteren naar de tekst en lezen van de tekst gaat de leerling de verwerkingsopdrachten maken. De lessen beginnen op niveau AA (groep 4) en gaan…

lees meer

Deel deze pagina