main-logo
Home

Leerniveau item: Bovenbouw

Typelessen met actuele teksten

Via de website typelesonline kunnen leerlingen gratis hun toetsenbord-vaardigheid verbeteren. Er zijn lessen waarbij terug wordt gegaan naar de basis, maar er wordt ook gebruik gemaakt van teksten uit de actualiteit en het is mogelijk om eigen teksten toe te voegen.

lees meer

Filmpje: thema school

Een filmpje dat je kan gebruiken in de les rondom thema school. Het filmpje kan gebruikt worden bij leerlingen die net in Nederland zijn maar het zal ook leerlingen aanspreken die al wat langer in Nederland zijn.

lees meer

Woordenschat in Haarlem

Het team van de nieuwkomersschool in Haarlem heeft een eigen lijn voor mondelinge woordenschat voor leerlingen neergezet. Thematische woordenschat op basis van woordenlijsten geschikt voor alle nieuwkomers in de basisschoolleeftijd. De thema's duren ongeveer een maand. Binnen die maand is het belangrijk om alle woorden (die geclusterd zijn, vaak met plaat) aan te bieden en…

lees meer

www.spelenenleren.com

Op een speelse manier kennis maken met de Nederlandse taal. Yura werkt als leerkracht in het nieuwkomers onderwijs en heeft vele materialen gemaakt (kwartet, memorie, posters, mini loco materiaal etc..). Neem een kijkje op haar website!

lees meer

MNN

Ze zijn te gebruiken als woordenschatuitbreiding op een themamuur. Maar als je de woorden weglaat of de plaatjes weglaat, zijn ze als werkblad ook te gebruiken; je tekent of schrijft het ontbrekende erbij.

lees meer

Klankonderwijs

In deze folder staat achtergrondinformatie en tips voor leerkrachten die met nieuwkomers werken. Het correct uitspreken van de klanken is een voorwaarde om succesvol deel te nemen aan het Nederlandse onderwijs. In de folder worden 3 fases benoemd. Klankleer/ fonemisch bewustzijn Ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn Het leren lezen/spellen

lees meer

Iedereen is een held

Speciaal voor leerkrachten die werken met kinderen van vluchtelingen stelt Kunstgebouw het lespakket ‘Iedereen is een held’ kosteloos beschikbaar. Centraal staat het stimuleren van plezier in taal. Het verhaal vertelt over een dag uit het leven van de vrienden Olifant en Muis. Olifant heeft de ambitie mensen te helpen en Muis op zijn beurt…

lees meer

Spraak en taalgames van TinyEYE

In het softwarepakket van TinyEYE zijn er meer dan 200 spraak en taalgames die ingezet kunnen worden voor de uitspraak van klanken en woorden. Bij de taalgames wordt er interactief gewerkt aan uitbreiding woordenschat, taalbegrip en zinsbouw. Er is een huiswerkmodule waarin de games geplaatst en onbeperkt gebruikt kunnen worden. Er zijn begeleidende video…

lees meer

Muiswerk Compleet

Speciaal voor het basisonderwijs biedt Muiswerk Educatief een compleet pakket met slimme, online oefenprogramma’s voor taal en rekenen. De taalprogramma’s zijn zeer geschikt voor nt2-leerlingen. Muiswerkprogramma's helpen leerkrachten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig…

lees meer

Energizers en Moodboosters

Vele verschillende spelletjes die groepsvorming stimuleren. In de nieuwkomers klassen stromen er regelmatig nieuwe leerlingen binnen, groepsvorming is het hele jaar door een groot aandachtspunt. De 'energizers' zijn kort beschreven en makkelijk toe te passen in een groep die nog niet zo talig is.

lees meer

Deel deze pagina