main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

TOLK voor taalontwikkeling

TOLK voor taalontwikkeling is een online-methode. Het doel is samen met ouders kwalitatief en kwantitatief aandacht aan taal(ontwikkeling) te geven.
Door het organiseren van ouderbijeenkomsten en ouders met elkaar in gesprek te laten gaan, ontdekken zij wat zij al doen, wat andere ouders doen en wat ze nog meer kunnen doen om hun kind te ondersteunen in de (moeder)taal(ontwikkeling) en in het leren van de Nederlandse taal.

De methode is ondersteunend aan het onderwijsaanbod. Filmpjes en kijkvragen geven de leerkracht/professional handvatten om in gesprek te gaan met ouders over het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind. Omdat met filmpjes wordt gewerkt, is de methode zeer bruikbaar voor ouders die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen. De filmpjes zijn met ouders en kinderen in verschillende leeftijden en met een grote diversiteit aan culturen.

Het belangrijkste voedingsmiddel voor de taalontwikkeling is INTERACTIE. Het doel is ouders hier bewust van te maken, te empoweren en samen op zoek te gaan naar dagelijkse situaties waarin ouders met hun kinderen kunnen praten. De professional maakt de vertaalslag voor de ouders in welke taal dat dan het best gedaan kan worden.
De filmpjes van TOLK ondersteunen de gesprekken in de oudergroep. Voor de medewerker die de bijeenkomst leidt is er een duidelijke instructie ingebouwd in de methodiek.

Stichting Lezen, Stichting Kinderpostzegels en Actief Ouderschap stellen de methode kosteloos ter beschikking.
Het doel is om op grote schaal ouderbijeenkomsten te stimuleren in heel Nederland. Hieraan wordt een impuls gegeven door TOLK voor taalontwikkeling kosteloos beschikbaar te stellen aan organisaties die met ouders en kinderen werken.

Door een inlogcode aan te vragen op www.tolk3.nl kan gebruik gemaakt worden maken van de methode TOLK voor taalontwikkeling.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Dorine C. Verheijden-Lees
  • Uitgever:Actief Ouderschap
  • Jaar van uitgave:2019

Deel deze pagina