main-logo
Home

Leerniveau item: Bovenbouw

Speel je wijs woordenschat

Verschillende praktische spelvormen hoe de woordenschat kan uitbreiden van nieuwkomers. Zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. Deze lesideeën zijn aanvullend in te zetten. Er zitten wel 200 praatplaten met activiteiten in. Er zijn nieuwkomersleerkrachten die deze activiteiten dagelijks inzetten voor groepsvormingsactiviteiten of bij een mondelinge taal les.

lees meer

Met woorden in de weer

In 'Met woorden in de weer' nemen de auteurs de lezer stap voor stap mee inr een praktische aanpak voor intensieve woordenschatuitbreiding in het basisonderwijs. Ze reiken verschillende instrumenten en technieken aan om effectief woorden aan te leren en met woorden te oefenen in elke situatie, elke groep en elk vak. Het boek is…

lees meer

Anders nog iets?

Door muziek is op een aangename manier iets van een taal te leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk, bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. Deze 14 liedjes zijn geschreven voor nieuwkomers. Naast het boek is er ook een website waarop…

lees meer

Nou… dag maar weer

Met afscheid nemen worden we dagelijks geconfronteerd. Als school is het belangrijk dat er een beleid is over hoe hier mee om te gaan. Het ene afscheid is gepland, het andere onverwachts. Hoe ga je hiermee om? Hoe help je kinderen om afscheid te nemen en hoe kan je het kind helpen dat weggaat.…

lees meer

Van horen en zeggen

Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid. In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek en zwemmen, rekenen, handenarbeid leren de anderstalige leerlingen het Nederlands. Dat gebeurt: met liedjes als introductie op het thema; via uit…

lees meer

Leren van de blik van ouders en professionals

De onderzoekers hebben ouders in Rotterdam, Schiedam en Hoorn geïnterviewd. Het onderzoek is leuk en toegankelijk om te lezen. Voor mensen die veel met Bulgaarse en Poolse kinderen en ouders werken, staan er veel herkenbare situaties in. Ouders beschrijven hoe ze een school vonden voor hun kind, en wat ze van die school vinden.…

lees meer

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw zijn in Nederland

lees meer

Op woordenjacht

Het boek geeft een groot aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van goed woordenschatonderwijs. Daarin staan routinematig, spelenderwijs en samen leren centraal. In elke les zitten routines om bepaalde kennis en vaardigheden te leren, zo ook bij woordenschatontwikkeling. Met kort en krachtig uitgewerkte voorbeelden en richtlijnen leer je op een effectieve manier woordenschatroutines, zoals het Woord van…

lees meer

Deel deze pagina