main-logo
Home

Leerniveau item: Bovenbouw

Nou… dag maar weer

Met afscheid nemen worden we dagelijks geconfronteerd. Als school is het belangrijk dat er een beleid is over hoe hier mee om te gaan. Het ene afscheid is gepland, het andere onverwachts. Hoe ga je hiermee om? Hoe help je kinderen om afscheid te nemen en hoe kan je het kind helpen dat weggaat.…

lees meer

Wijs met woorden

Leerlingen maken zich woorden eigen door een 'zes stappen aanpak'. In dit boek worden praktische voorbeelden en ideeën gegeven hoe dit kan worden toegepast in de klas. De zes stappen zijn: 1. De leraar omschrijft een woord. 2. De leerlingen omschrijven het woord in hun eigen woorden. 3. De leerlingen tekenen het woord. 4.…

lees meer

Op woordenjacht

Het boek geeft een groot aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van goed woordenschatonderwijs. Daarin staan routinematig, spelenderwijs en samen leren centraal. In elke les zitten routines om bepaalde kennis en vaardigheden te leren, zo ook bij woordenschatontwikkeling. Met kort en krachtig uitgewerkte voorbeelden en richtlijnen leer je op een effectieve manier woordenschatroutines, zoals het Woord van…

lees meer

Speel je wijs woordenschat

Verschillende praktische spelvormen hoe de woordenschat kan uitbreiden van nieuwkomers. Zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. Deze lesideeën zijn aanvullend in te zetten. Er zitten wel 200 praatplaten met activiteiten in. Er zijn nieuwkomersleerkrachten die deze activiteiten dagelijks inzetten voor groepsvormingsactiviteiten of bij een mondelinge taal les.

lees meer

Anders nog iets?

Door muziek is op een aangename manier iets van een taal te leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk, bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. Deze 14 liedjes zijn geschreven voor nieuwkomers. Naast het boek is er ook een website waarop…

lees meer

Van horen en zeggen

Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid. In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek en zwemmen, rekenen, handenarbeid leren de anderstalige leerlingen het Nederlands. Dat gebeurt: met liedjes als introductie op het thema; via uit…

lees meer

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw zijn in Nederland

lees meer

F.C. De Wereld

De methode is vorm gegeven in een leskoffer met veel materialen voor de uitvoering, zoals twee handpoppen, een gevoelsmeter, veel platen over de verschillende emoties, stempels, pictogrammen, laatjes voor de emoties, werkbladen, cd met liedjes, een dvd die de belangrijkste activiteiten laat zien en een uitgebreide handleiding.

lees meer

Humpie Dumpie

Zelfstandig het begrijpend lezen oefenen. Dat kan met Humpie Dumpie, een serie van 6 leesboekjes met bijbehorende oefeningen. Kinderen komen in de boekjes dezelfde pictogrammen tegen als in Veilig leren lezen. Daardoor kunnen ze snel, en zonder uitgebreide instructie, met Humpie Dumpie aan de slag. De Humpie Dumpie-boekjes sluiten aan bij kern 7 tot…

lees meer

Deel deze pagina