main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Goochelen met woorden

Goochelen met woorden 1: de eerste start voor de onthaalklas’ is een methode met lessuggesties voor de eerste opvang van anderstalige nieuwkomers in een opvangklas in het basisonderwijs. Het is bedoeld als ‘intensieve kennismaking met het Nederlands’ in de eerste weken van de eerste opvang. ‘Goochelen met woorden 2: verdere opvang in de onthaalklas’ is een bronnenboek met taalvaardigheidstaken voor nieuwkomers die al wat Nederlands begrijpen. De luistervaardigheid die de leerlingen bij het werken met deel 1 hebben ontwikkeld, wordt nog verder uitgebouwd. Ook de spreekvaardigheid wordt gestimuleerd. In dit deel wordt er nog geen lees- of schrijfvaardigheid verwacht. ‘Goochelen met woorden 3: verdere opvang in de onthaalklas basisonderwijs’, is een bronnenboek waarin de spreekvaardigheid wordt gestimuleerd. De luistervaardigheid wordt uitgebreid. De leerlingen hebben bij dit deel een beperkte lees- en schrijfvaardigheid nodig. Bij dit deel hoort een cassette.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina