main-logo
Home

Leerniveau item: Bovenbouw

Nog meer Hotel Hallo

Nog meer Hotel Hallo is de aanvulling op Hotel Hallo. Dit boek staat weer garant voor een hoop leerplezier. Max en Mia ontvangen nieuwe verrassende gasten en dat zorgt weer voor een dolle boel. En... er komt een nieuwe bewoner in het hotel: Sproet! De opzet van Nog meer Hotel Hallo is vergelijkbaar met het…

lees meer

TOLK voor taalontwikkeling

TOLK voor taalontwikkeling is een online-methode. Het doel is samen met ouders kwalitatief en kwantitatief aandacht aan taal(ontwikkeling) te geven. Door het organiseren van ouderbijeenkomsten en ouders met elkaar in gesprek te laten gaan, ontdekken zij wat zij al doen, wat andere ouders doen en wat ze nog meer kunnen doen om hun kind…

lees meer

Beeldwoordenboeken – diverse talen

Breid je talenkennis uit met woord en beeld! Kenmerken: Met ruim 6000 woorden en uitdrukkingen en meer dan 2400 kleurenfoto's en illustraties Thematisch ingedeeld (bijvoorbeeld: mensen, opleiding en beroep, huis, eten en drinken, vervoermiddelen en verkeer, planten en dieren) In beide richtingen te gebruiken (bijvoorbeeld Nederlands – Engels, maar ook Engels – Nederlands) Trefwoordenregister…

lees meer

Van Sinterklaas tot Suikerfeest

In het boek Van Suikerfeest tot Sinterklaas worden alle belangrijke feesten die in Nederland voorkomen, besproken. Elke feestdag is op een aparte spread in makkelijk leesbaar Nederlands uitgelegd, geïllustreerd en toegelicht. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. Taalniveau net onder A2. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en…

lees meer

Lezen doe je overal

Methode aanvankelijk lezen gericht op technisch lezen voor kinderen in de leeftijd van ca. 10 tot 14 jaar die nog maar kort in Nederland zijn en geen of heel weinig Nederlands verstaan en spreken. In de methode worden dezelfde structureerwoorden gebruikt als in Veilig Leren Lezen. De woorden worden aangeboden d.m.v. verhalen die speciaal…

lees meer

Rekenkisten

Hoe kom je met nieuwkomers leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je via deze pagina (gratis) downloaden. Ook kun je direct praktisch aan de slag met 5 lesideeën. Per uitwerking vind…

lees meer

Boekenserie: “superr”

Superrr is een serie van tien makkelijke boeken, speciaal geschreven voor nieuwkomers van 12+ jaar. De verhalen gaan over Rik, Elena, Omer, Daan, Emma en Ahmad. Zij werken in supermarkt De Giraf, en maken van alles mee. De serie is geschreven door ISK-docent Mirjam Eppinga.

lees meer

Digiwak

Digiwak voor nieuwkomers bestaat uit 500 startwoorden, die relevant zijn voor alle nieuwkomers ongeacht hun leeftijd of de groep waarnaar ze doorstromen. Naast de startwoorden is voor onder-, midden- en bovenbouw een selectie gemaakt van nog eens 500 basiswoorden, die verschillen voor leerlingen die doorstromen naar respectievelijk groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.…

lees meer

Woord en beeld

In dit leerwoordenboek leert de leerling geen alfabetische lijst van woorden met een plaatje, maar woorden in beeld binnen een context. De leerling zoekt een woord op met de bedoeling ook andere woorden te leren die er verband mee houden. Met de woorden worden samenhangende zinnen aangeboden en een tekst die helpt het gebruik…

lees meer

SJOES

In het Nederlandse onderwijs zitten steeds meer kinderen die van jongs af aan meertalig opgroeien. Ze spreken thuis een andere taal, of een tweede taal naast het Nederlands. En het Engels doet als vreemde taal steeds vroeger mee. Leerlingen zetten hun gehele talenrepertoire in bij het nadenken, bij het leren. Twee of drie talen…

lees meer

Deel deze pagina