main-logo
Leerlijnen ISK
Leerlijnen

Leerroute 2

NT2 gekoppeld aan praktische en herkenbare inhoud. In 2e fase voorbereiden op vervolgopleiding met aanvullende vakken.

Leerlijnen ISK

Leerroute 2

De leerlingen in route 2 worden in drie uitstroomprofielen onderscheiden.
Elk uitstroomprofiel kent een eigen leerlijn. Iedere leerlijn bevat:

  • Schets van het onderwijsprogramma en lessentabel
  • Didactische aanpak
  • Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in lessen
  • Streefdoelen NT2 (niveaus ERK/CEF)

 


Uitstroom mbo entree

De leerlingen worden voorbereid op instroom in de Entreeopleiding in het mbo. Deze is drempelloos en duurt een jaar. De school moet voor deze leerlingen een veilige plek zijn, waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. In deze omgeving moeten de leerlingen een duidelijk, realistische doel hebben om naar toe te werken waarmee ze zicht krijgen op hun toekomst. Het onderwijsprogramma in deze route bestaat uit twee fasen:

  • In de eerste fase veel NT2 gekoppeld aan praktische en herkenbare inhoud, waardoor er makkelijk transfer optreedt naar situaties buiten de school.
  • In de tweede fase NT2, o.a. gekoppeld aan de praktijksituaties waar de leerling naar gaat uitstromen, bijv. leren hoe je een sollicitatiegesprek voor een stageplek moet voeren, hoe je om hulp kunt vragen. Leerling worden begeleid bij een reële beroepskeuze met een concreet perspectief. Het is van belang om ze in de praktijk te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn.

Uitstroom mbo 2

De school moet voor deze leerlingen een veilige plek zijn, waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. In deze omgeving moeten de leerlingen een duidelijk, realistisch doel hebben om naar toe te werken waarmee ze zicht krijgen op hun toekomst. Het onderwijsprogramma bestaat uit twee fasen:

  • In de eerste fase veel NT2 gekoppeld aan praktische en herkenbare inhoud, waardoor er makkelijk transfer optreedt naar de situaties binnen en buiten de school. Aandacht voor rekenen en leven in Nederland (mens & maatschappij).
  • In de tweede fase, naast voortzetting van NT2, ook ruim aandacht voor oriëntatie op diverse opleidingen en beroepen én de praktijksituaties die de leerling in het mbo tegen gaat komen.

Uitstroom vmbo basis

Het accent ligt op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg. In sommige gevallen stromen de leerlingen in de bovenbouw in. De leerlingen hebben vaak in het moederland enige vooropleiding gehad, maar hebben ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van hun schoolse vaardigheden en het zelfstandig leren. Het uitgangspunt voor deze leerlingen is een diploma halen in het voortgezet onderwijs. De school biedt een veilige plek, waar veel ruimte is voor kleine succeservaringen en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Het onderwijsprogramma bestaat uit twee fasen:

  • In de eerste fase veel NT2 gekoppeld aan praktische en herkenbare inhoud, waardoor er makkelijk transfer optreedt naar de situaties binnen en buiten de school. Aandacht voor rekenen en leven in Nederland (mens & maatschappij).
  • In de tweede fase NT2, o.a. gekoppeld aan de praktijksituaties waar de leerling naar gaat uitstromen, bijv. tekst uit een schoolboek lezen of vragen beantwoorden. Aandacht voor avo-vakken (bij instroom in de onderbouw), zoals biologie en mens & maatschappij (of aardrijkskunde en geschiedenis). Aandacht voor beroepsgericht profiel (bij instroom in de bovenbouw), zoals praktische sectororiëntatie, verzorging en techniek, en een stage. Waar mogelijk een vorm van ‘deelschakelen’ organiseren, waarbij de leerlingen al een of meerdere vakken op het vmbo volgen (bijv. gedurende een trimester of structureel).

Deel deze pagina