main-logo
Stappen van de taalrondes
taalontwikkeling

Stap 5. Tekenen en (bij)schrijven

In een taalronde praten, tekenen en schrijven leerlingen over hun eigen ervaringen rondom een onderwerp dat dichtbij ze staat en waar ze eigen ervaringen mee hebben.

Stap 5. Tekenen en (bij)schrijven

Na de uitwisseling in tweetallen tekent en/of schrijft iedere leerling zijn eigen verhaal, in de thuistaal, in het Nederlands of allebei. Leerlingen die nog niet geletterd zijn maken een tekening. Tijdens het tekenen, of na afloop, voert de leerkracht ‘bijschrijfgesprekken’: je vraagt naar de ervaring van de leerling (de tekening helpt) en schrijft daar een of enkele zinnen over onder de tekening.

Doel

Ieder kind zet zijn eigen ervaring op papier, in een taaltekening en/of in woorden. Leerlingen ervaren dat er belang gehecht wordt aan hun eigen verhalen. Dit stimuleert hen om de ervaringen zo goed mogelijk onder woorden en/of in beeld te brengen.

Aandachtspunten bij nieuwkomers

Leerlingen die wel geletterd zijn, maar nog niet in het Nederlands, laat je tekenen en in hun eigen taal schrijven. Je kunt ze daarna vragen om in het Nederlands iets te vertellen over wat ze getekend en geschreven hebben en dit voor hen erbij schrijven. Of wellicht kunnen ze met een taalmaatje vertalen?
Leerlingen die in het Nederlands kunnen schrijven, schrijven in het Nederlands (of in twee talen).

Ervaring van de leerkracht

Yvonne Oomen (Taalschool Utrecht): ”Er werd verrassend veel verteld tijdens de eerste taalronde, ook door kinderen die normaal niet zo veel zeggen. Er kwam beduidend meer uit dan anders in de kring. Ik denk dat dat komt door de betrokkenheid en de interesse in het onderwerp en omdat het eigen ervaringen zijn. Het verhaal schiet in hun hoofd, dat gaat vanzelf en dan moet het eruit.”

Lees meer over bijschrijven op pagina 18 van de handleiding

Handleiding

Met hulp van LOWAN heeft Stichting Taalvorming 10 leerkrachten van nieuwkomersklassen van 4 verschillende scholen ondersteund bij het doen van taalrondes. Op hun beurt hebben deze leerkrachten ons daarna feedback gegeven op hoe de taalronde nog beter zou passen in een NT2 context. Met deze aanbevelingen is er een handleiding gemaakt voor het doen van taalrondes in het nieuwkomersonderwijs.

Bekijk de handleiding

Deel deze pagina