main-logo
Home

Vakgebied item: Mondelinge taal

Hotel Hallo – werkboek

Een mooie aanvulling op het Hotel Hallo tekstboek is het Hotel Hallo werkboek. Nieuwe woorden blijven beter hangen wanneer je ze vaker herhaalt. Het Hotel Hallo werkboek bevat nog meer spelletjes en oefeningen, die aansluiten bij de lessen uit het Hotel Hallo tekstboek. Het Hotel Hallo werkboek bevat daarnaast ook leesoefeningen. Geschikt voor kinderen…

lees meer

Weerwoord

Voor het vak Begrijpend Lezen wordt op veel scholen gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip. Bij iedere tekst kiest Nieuwsbegrip onbekende woorden die geleerd gaan worden. Voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het lastig de tekst te begrijpen als ze teveel woorden niet begrijpen. Maar dit geldt ook voor veel nieuwkomers of voormalige nieuwkomers. Vaak is het…

lees meer

Nog meer Hotel Hallo

Nog meer Hotel Hallo is de aanvulling op het succesvolle Hotel Hallo. Ook dit boek staat weer garant voor een hoop leerplezier. Max en Mia ontvangen nieuwe verrassende gasten en dat zorgt weer voor een dolle boel. En... Er komt een nieuwe bewoner in het hotel: Sproet! De opzet van Nog meer Hotel Hallo…

lees meer

Hotel Hallo kwartetspel

Dit kwartetspel: • bevordert de communicatie • helpt bij het oefenen van de uitspraak • zorgt voor consolidatie van woorden en zinnen • helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden • is een uitstekende luister- en geheugentraining Het Hotel Hallo - Kwartetspel sluit aan bij het woordenschatpakket Hotel Hallo, maar kan uiteraard ook naast…

lees meer

Lidwoordrups

Lidwoordrups is bedoeld voor jonge anderstalige én Nederlandstalige kinderen. Het spel helpt bij de verwerving van nieuwe zelfstandig naamwoorden en het oefenen met de lidwoorden. En het mooie is: je hoeft niet te kunnen lezen om met woorden te spelen! Kinderen kunnen met Lidwoordrups zelfstandig spelen en leren. Het vrolijke karakter van de rups…

lees meer

TOLK voor taalontwikkeling

TOLK voor taalontwikkeling is een online-methode. Het doel is samen met ouders kwalitatief en kwantitatief aandacht aan taal(ontwikkeling) te geven. Door het organiseren van ouderbijeenkomsten en ouders met elkaar in gesprek te laten gaan, ontdekken zij wat zij al doen, wat andere ouders doen en wat ze nog meer kunnen doen om hun kind…

lees meer

Beeldwoordenboeken – diverse talen

Breid je talenkennis uit met woord en beeld! Kenmerken: Met ruim 6000 woorden en uitdrukkingen en meer dan 2400 kleurenfoto's en illustraties Thematisch ingedeeld (bijvoorbeeld: mensen, opleiding en beroep, huis, eten en drinken, vervoermiddelen en verkeer, planten en dieren) In beide richtingen te gebruiken (bijvoorbeeld Nederlands – Engels, maar ook Engels – Nederlands) Trefwoordenregister…

lees meer

Digiwak

Digiwak voor nieuwkomers bestaat uit 500 startwoorden, die relevant zijn voor alle nieuwkomers ongeacht hun leeftijd of de groep waarnaar ze doorstromen. Naast de startwoorden is voor onder-, midden- en bovenbouw een selectie gemaakt van nog eens 500 basiswoorden, die verschillen voor leerlingen die doorstromen naar respectievelijk groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.…

lees meer

Woord en beeld

In dit leerwoordenboek leert de leerling geen alfabetische lijst van woorden met een plaatje, maar woorden in beeld binnen een context. De leerling zoekt een woord op met de bedoeling ook andere woorden te leren die er verband mee houden. Met de woorden worden samenhangende zinnen aangeboden en een tekst die helpt het gebruik…

lees meer

SJOES

In het Nederlandse onderwijs zitten steeds meer kinderen die van jongs af aan meertalig opgroeien. Ze spreken thuis een andere taal, of een tweede taal naast het Nederlands. En het Engels doet als vreemde taal steeds vroeger mee. Leerlingen zetten hun gehele talenrepertoire in bij het nadenken, bij het leren. Twee of drie talen…

lees meer

Deel deze pagina