main-logo
Home

Vakgebied item: Mondelinge taal

Nog meer Hotel Hallo

Nog meer Hotel Hallo is de aanvulling op het succesvolle Hotel Hallo. Ook dit boek staat weer garant voor een hoop leerplezier. Max en Mia ontvangen nieuwe verrassende gasten en dat zorgt weer voor een dolle boel. En... Er komt een nieuwe bewoner in het hotel: Sproet! De opzet van Nog meer Hotel Hallo…

lees meer

Hotel Hallo kwartetspel

Dit kwartetspel: • bevordert de communicatie • helpt bij het oefenen van de uitspraak • zorgt voor consolidatie van woorden en zinnen • helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden • is een uitstekende luister- en geheugentraining Het Hotel Hallo - Kwartetspel sluit aan bij het woordenschatpakket Hotel Hallo, maar kan uiteraard ook naast…

lees meer

TOLK voor taalontwikkeling

TOLK voor taalontwikkeling is een online-methode. Het doel is samen met ouders kwalitatief en kwantitatief aandacht aan taal(ontwikkeling) te geven. Door het organiseren van ouderbijeenkomsten en ouders met elkaar in gesprek te laten gaan, ontdekken zij wat zij al doen, wat andere ouders doen en wat ze nog meer kunnen doen om hun kind…

lees meer

Beeldwoordenboeken – diverse talen

Breid je talenkennis uit met woord en beeld! Kenmerken: Met ruim 6000 woorden en uitdrukkingen en meer dan 2400 kleurenfoto's en illustraties Thematisch ingedeeld (bijvoorbeeld: mensen, opleiding en beroep, huis, eten en drinken, vervoermiddelen en verkeer, planten en dieren) In beide richtingen te gebruiken (bijvoorbeeld Nederlands – Engels, maar ook Engels – Nederlands) Trefwoordenregister…

lees meer

Digiwak

Digiwak voor nieuwkomers bestaat uit 500 startwoorden, die relevant zijn voor alle nieuwkomers ongeacht hun leeftijd of de groep waarnaar ze doorstromen. Naast de startwoorden is voor onder-, midden- en bovenbouw een selectie gemaakt van nog eens 500 basiswoorden, die verschillen voor leerlingen die doorstromen naar respectievelijk groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.…

lees meer

Woord en beeld

In dit leerwoordenboek leert de leerling geen alfabetische lijst van woorden met een plaatje, maar woorden in beeld binnen een context. De leerling zoekt een woord op met de bedoeling ook andere woorden te leren die er verband mee houden. Met de woorden worden samenhangende zinnen aangeboden en een tekst die helpt het gebruik…

lees meer

SJOES

In het Nederlandse onderwijs zitten steeds meer kinderen die van jongs af aan meertalig opgroeien. Ze spreken thuis een andere taal, of een tweede taal naast het Nederlands. En het Engels doet als vreemde taal steeds vroeger mee. Leerlingen zetten hun gehele talenrepertoire in bij het nadenken, bij het leren. Twee of drie talen…

lees meer

Welkom in Nederland

Toen de vluchtelingenstroom zo’n 2 jaar geleden op gang kwam, stelde ik, zelf moeder van twee opgroeiende kinderen, me voor wat dat vooral voor kinderen moest betekenen. Ineens zit je in een land waar alles anders is: het weer, het eten, de taal, de feesten, noem maar op. Wat zou het dan geweldig zijn als je van je Nederlandse leeftijdgenootjes…

lees meer

Vertelkunst voor de Internationale Schakelklas

In samenwerking met het Verhalenhuis Belvedere en de school RVC de Hef is het educatief product ‘Vertelkunst voor de Internationale Schakelklas' ontwikkeld. Met dit product is er een nieuw soort kunst geïntroduceerd in het ISK onderwijs - namelijk de Vertelkunst. Vertelkunst is het beeldend oraal vertellen van verhalen. Vertelkunst is relevanter dan het huidige…

lees meer

Ik leer een woord

Woorden leren is leuk! Dat is de insteek van dit woordenschatspeel-, leer- en voorleesboek. Van woorden kun je genieten. Je kunt naar de klanken in woorden luisteren. Je kunt woorden proeven op je tong. Je kunt ze vangen in een gedicht of een lied. Je kunt woorden uitspreken en combineren met andere woorden. Zo…

lees meer

Deel deze pagina