main-logo
Home

Vakgebied item: Mondelinge taal

Wijs met woorden

Leerlingen maken zich woorden eigen door een 'zes stappen aanpak'. In dit boek worden praktische voorbeelden en ideeën gegeven hoe dit kan worden toegepast in de klas. De zes stappen zijn: 1. De leraar omschrijft een woord. 2. De leerlingen omschrijven het woord in hun eigen woorden. 3. De leerlingen tekenen het woord. 4.…

lees meer

Speel je wijs woordenschat

Verschillende praktische spelvormen hoe de woordenschat kan uitbreiden van nieuwkomers. Zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. Deze lesideeën zijn aanvullend in te zetten. Er zitten wel 200 praatplaten met activiteiten in. Er zijn nieuwkomersleerkrachten die deze activiteiten dagelijks inzetten voor groepsvormingsactiviteiten of bij een mondelinge taal les.

lees meer

Anders nog iets?

Door muziek is op een aangename manier iets van een taal te leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk, bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. Deze 14 liedjes zijn geschreven voor nieuwkomers. Naast het boek is er ook een website waarop…

lees meer

Van horen en zeggen

Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid. In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek en zwemmen, rekenen, handenarbeid leren de anderstalige leerlingen het Nederlands. Dat gebeurt: met liedjes als introductie op het thema; via uit…

lees meer

Zitten, staan, lopen

Deze verouderde methode is niet meer leverbaar. De doelgroep van deze methode is de groep van 4- en 5-jarige nieuwkomers. Het doel is het ondersteunen van het allereerste stadium van NT2-ontwikkeling van in het Nederlands onaanspreekbare kleuters. Het programma besteedt allereerst aandacht aan het luisteren en vervolgens aan het praten en dient als ondersteuning…

lees meer

Deel deze pagina