main-logo
Leerlijnen ISK
Leerlijnen

Leerroute 1

NT2 gekoppeld aan praktische en herkenbare inhoud. Sociale vaardigheden, Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt.

Leerlijnen ISK

Leerroute 1

De leerlingen in route 1 worden in twee uitstroomprofielen onderscheiden.
Elk uitstroomprofiel kent een eigen leerlijn. Iedere leerlijn bevat:

  • Schets van het onderwijsprogramma en lessentabel
  • Didactische aanpak
  • Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in lessen
  • Streefdoelen NT2 (niveaus ERK/CEF)

 


Uitstroom (begeleid) werk, inburgering

Aan de hand van loopbaancoaching (door middel van verschillende soorten activiteiten zoals oriëntatie op verschillende beroepsrichtingen, meeloopdagen, stages, excursies) wordt toegewerkt naar een concreet toekomstperspectief voor de leerling. Hierbij is het van belang de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren in de praktijk om de leerling op die manier tot een reële keuze te laten komen. Het onderwijsprogramma bestaat uit twee fasen:

  • In de eerste fase veel NT2 gekoppeld aan praktische en herkenbare inhoud die de leerling meteen kan gebruiken in het dagelijks leven en op school.
  • De tweede fase NT2, o.a. gekoppeld aan de praktijksituaties waar de leerling naar gaat uitstromen, de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt, arbeidstraining.

Uitstroom praktijkonderwijs, vso

De leerlingen bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms vso). De school moet voor deze leerlingen een veilige plek bieden, waarin zowel aandacht is voor veiligheid en structuur en rekening gehouden met het niveau van de leerling als voor voldoende uitdaging en stimulerende activiteiten waarbij de docent het leren van de leerling niet uit handen neemt. Het onderwijsprogramma bestaat uit twee fasen:

  • In de eerste fase veel NT2 gekoppeld aan praktische en concrete inhouden, waardoor de leerling dat wat hij leert meteen kan toepassen in de praktijk (transfer).
  • In de tweede fase NT2, o.a. gekoppeld aan de praktijksituaties waar de leerling naar gaat uitstromen met aandacht voor sociale en praktische vaardigheden.

Deel deze pagina