main-logo
Home

Vakliteratuur item: ISK-vakken

Focus op VUT

Het VUT-model Het VUT-model (vooruitkijken, voorkennis activeren, uitvoeren en terugkijken) zorgt voor een goede opbouw van je lessen. Focus op VUT gaat specifiek in op de V- en de T-fase van het model. Zowel de theoretische- als de praktische kant van deze fase komen aan bod. Focus op VUT biedt 85 uitgewerkte werkvormen voor…

lees meer

Spraakwater – werkvormen spreekvaardigheid

Oefenen met spreken is van groot belang voor het verloop van de taalontwikkeling van leerlingen. Tegelijkertijd vraagt het oefenen van spreekvaardigheid in de les veel van taaldocenten. Want hoe krijg je alle leerlingen aan het spreken? Hoe zorg je voor voldoende spreektijd per cursist? En hoe breng je variatie aan? Spraakwater biedt 42 werkvormen…

lees meer

NT2 cahier theater in de les

Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor anderstaligen om goed mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Aandacht voor spreken in de NT2-les is daarom onmisbaar. Toch zullen veel NT2-docenten beamen dat het lastig kan zijn cursisten te laten spreken. Verlegenheid of angst om fouten te maken houdt hen vaak tegen. In dit cahier…

lees meer

NT2 cahier Films in de les

In dit cahier laat Dietha Koster u zien hoe u films op gestructureerde en effectieve wijze inzet in de les. Het cahier reikt u 12 motiverende werkvormen aan, die volledig worden uitgewerkt voor de film Alles is liefde. De getoonde aanpak kunt u eenvoudig toepassen op andere films. Ook zijn de werkvormen gemakkelijk in…

lees meer

Sprakeloos

In de beginfase van hun Nederlandse schoolloopbaan missen vluchtelingenjongeren door hun gebrekkige taalvaardigheid in het Nederlands en door psychische belemmeringen de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen met anderen te bespreken. Schoolvakken als drama, expressie en muziek bieden mogelijkheden om aan hen een stem te geven. Daarbij gaat het niet zozeer om de verwerking van schokkende…

lees meer

Activerende en passende werkvormen

Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staat het activeren en motiveren van leerlingen hoog op de onderwijsagenda. Tevens vindt men dat meer variatie in de les hoognodig is. Docenten zien zelf ook in dat dit een belangrijk onderwerp is. Uit leerlingenenquêtes blijkt vaak dat leerlingen het onderwijs als saai en weinig…

lees meer

Differentiëren is te leren! (VO)

Dit praktische handboek voor het voortgezet onderwijs staat vol bouwstenen om differentiëren in je lessen vorm te geven. Aan de slag gaan met differentiëren maakt je creatiever in het betrekken van leerlingen bij de les en het motiveren van leerlingen. Zo draag je bij aan betere leeropbrengsten en vergroot je de kansen van al…

lees meer

Teach like a champion 2.0

De auteur van Teach like a champion, Doug Lemov, bezocht leraren in de VS die opmerkelijke resultaten met hun leerlingen wisten te bereiken. Hij observeerde wat er in de klaslokalen gebeurde en vertaalde dit naar een aantal technieken. Zo kun je meer uit leerlingen halen. Niet specifiek voor nieuwkomers, maar wel bruikbaar.

lees meer

Gezond bezig met taal

Het thema van alle dertig hoofdstukken in dit boek is gezondheid. Je leest over kleine en grote ziektes, en over het voorkomen ervan. Sommige ziektes kun je niet voorkomen. Maar door gezond te leven kun je wel een hoop andere kwalen voorkomen. In het werkboek staan bij iedere leestekst vragen en opdrachten om begrijpend lezen te stimuleren. Deze opdrachten, taalniveau A2 en…

lees meer

Deel deze pagina