main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Sprakeloos

In de beginfase van hun Nederlandse schoolloopbaan missen vluchtelingenjongeren door hun gebrekkige taalvaardigheid in het Nederlands en door psychische belemmeringen de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen met anderen te bespreken. Schoolvakken als drama, expressie en muziek bieden mogelijkheden om aan hen een stem te geven. Daarbij gaat het niet zozeer om de verwerking van schokkende gebeurtenissen in het verleden, maar veel meer om hen in staat te stellen zich via spel of creatieve bezigheden te ontplooien. Zich uiten en ontplooien biedt tegenwicht aan factoren die stress veroorzaken en heeft daarmee een preventieve functie.
In Sprakeloos wordt weergegeven welke mogelijkheden het gebruik van non-verbale methodieken als creatieve therapie en dramatische expressie biedt voor vluchtelingenjongeren. Sprakeloos is de titel van de expertmeeting, die in 1998 in Utrecht gehouden is het kader van het project view, geïnitieerd door de vier grote gemeenten.
Gratis download.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Redactie Bram Tuk
  • Uitgever:Pharos
  • Jaar van uitgave:1999
  • ISBN:9075955138

Deel deze pagina