main-logo
Home

Leerniveau item: Bovenbouw

Beeldverhaal over trauma

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat trauma is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met trauma kunnen ondersteunen. Dit beeldverhaal is beschikbaar in het Pools, Tigrinya, Arabisch, Oekraiens, Russisch en Nederlands.  

lees meer

Burgerschapslessen van SamSam

Samsam is een lesmethode die bestaat uit lessen burgerschap en het magazine. Kinderen leren met Samsam over verschillende culturen, landen, identiteitsvormen en duurzaamheid. Met de lesopdrachten leren ze vaardigheden zoals kritisch denken, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving, verplaatsen in een ander, discussiëren en zoeken naar verbindingen.

lees meer

Taalkaarten

Beschrijven, zelf nakijken, schoonvegen en opnieuw gebruiken. Dat kan met de Taalkaarten; stevige, geplastificeerde taalopdrachten van A3-formaat waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Taalkaarten kunnen per thema, per categorie of per vaardigheid worden aangeboden. De thema’s lopen in moeilijkheidsgraad op en zijn zeer gevarieerd: van sport en sprookjes tot de herfst en…

lees meer

Ster in schrijven

Ster in schrijven bevat functionele oefeningen voor beginnende schrijvers. Leerlingen leren bijvoorbeeld een appje of een mail schrijven, formulieren invullen en eenvoudige verslagen maken. Daarnaast is ruim aandacht voor creatief schrijven: gedichten, posters, (strip)verhalen; het komt allemaal langs. De oefeningen sluiten aan bij de deelvaardigheden van het Raamwerk Alfabetisering en het ERK: correspondentie, berichten…

lees meer

Kiene Klanken

Stempel met fysieke stempels op de tablet en oefen spelenderwijs met letters, klanken en woorden, ondersteund door beeld én geluid. Kiene Klanken is ontwikkeld voor groep 3. De speciale letter-, woord- en klankoefeningen sluiten naadloos aan op de aanvankelijk leesmethodes van nu (Veilig leren lezen en Lijn 3). In groep 1 en 2 is de…

lees meer

Stappenplan rekentaal

Het is belangrijk om voorafgaand aan de rekenles te bekijken welke rekentaal nodig is om sommen te kunnen maken. De Rekentaalkaart, een opbrengst van het TRaP-project, kan een handig hulpmiddel zijn bij het (talig) voorbereiden van de rekenles. Het werken met deze kaart combineert het nagaan hoe het gestelde rekendoel gehaald kan worden met gedegen aandacht voor de…

lees meer

Anderstalige kinderboeken – BukiBoek

Moedig het ontdekken van nieuwe talen aan of laat kinderen met een tweede taal in contact blijven met hun cultuur middels het lezen van boeken in de thuistaal. Dit alles draagt bij aan de leesmotivatie en taalontwikkeling van kinderen. <strong>Voordelen van anderstalige boeken<strong> - Thuistaal al fundament voor het leren van Nederlands - Versterken…

lees meer

Taaljacht Preteaching NT2

Bij de methode Taaljacht is een apart preteachingkatern opgenomen dat gericht is op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de Nederlandse taal. Het gaat hierbij om extra leerstof voor woordenschat en oefening van taalverschijnselen (zinsbouw, vormleer, klankleer) die in de bronnen aan bod komen, om de bronnen uiteindelijk beter te kunnen begrijpen. Denk…

lees meer

Spelling voor Bovenbouw en VO – Woordhelder

Spelling voor Bovenbouw en VO is oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. De opbouw is vergelijkbaar met die van het remediërende Spellingprogramma van De Zuid-Vallei. Methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig. Deze methode is geschikt voor groep 6, 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

lees meer

Zuid-Vallei – Spelling – Woordhelder

De methode Zuid-Vallei is een Remediërend Spellingprogramma waarbij de leerlingen leren uit te gaan van de klanken en klankgroepen van de taal, waaraan regels gekoppeld kunnen worden. Deze methode is in 2019 vernieuwd uitgebracht. Voor nieuwkomers is deze methode te gebruiken als extra inoefenmateriaal, maar ook om in een versneld tempo de verschillende spelling…

lees meer

Deel deze pagina