main-logo
Home

Categorie item: Doelgroepen

Onderzoek doelgroepen nieuwkomers in po en vo

Onderzoek om inzicht te krijgen in de verschillende groepen nieuwkomers in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), hun omvang, kenmerken en onderwijsbehoeften en om vast te stellen hoe het onderwijs aan nieuwkomers momenteel vormgegeven wordt. Ontwikkelingen rondom nieuwkomers (grotere toestroom) maken het vraagstuk rondom onderwijs aan deze doelgroep urgenter. OCW had daarom…

lees meer

Volwassen worden tussen tegenstrijdige grenslijnen

Dit proefschrift gaat over de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland. Door biografische interviews met negentien mensen die tussen 1995 en 2005 naar Nederland kwamen, geef ik inzicht in wat deze jongeren op langere termijn helpt en belemmert om hun leven hier vorm te geven. De hoofdvraag luidt: Hoe beïnvloedt het samenspel van…

lees meer

Rapport ‘Alleen volwassen worden’

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman hebben onderzoek gedaan naar jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht (amv's). Zij worden zodra ze 18 zijn teveel aan hun lot overgelaten. Hierdoor ontstaat na hun 18e het risico op een opeenstapeling van problemen die een grote negatieve impact hebben op het leven van deze jongeren. De Nationale…

lees meer

Gezinshereniging van Eritrese AMV

Vluchtelingen jonger dan 18 jaar, die alleen in Nederland aankomen, de Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV), kunnen binnen 3 maanden nadat hun asielaanvraag is goedgekeurd een verzoek indienen om hun ouders naar Nederland over te laten komen. Een gezinshereniging is in principe een vreugdevolle gebeurtenis. Maar de periode rondom die hereniging is ook een risicovolle…

lees meer

Monitor uitstroom Taalcentrum Amersfoort

Schoolloopbanen van oud ISK-leerlingen in beeld gebracht In Amersfoort verzorgt het Taalcentrum het eerste opvangonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar voor de regio Eemland. Tot nu toe was er weinig bekend over de loopbaan van de jongeren na uitstroom bij het Taalcentrum. Om de opvang, integratie en scholing beter te kunnen…

lees meer

Pychosociale veiligheid Syrische kinderen in NL

Onderzoek van Save the Children 'Kifak, hoe gaat het met je' over Syrische kinderen in Nederland. Gevolgen van de oorlog en ontheemding en over de psychosociale veiligheid van Syrische kinderen in Nederland. De petitie ‘garandeer passende en toegankelijke psychosociale steun voor elk kind’ is net voor de zomervakantuie overhandigd aan de vaste Kamercommissie OCW.…

lees meer

Statushouders in het MBO

KIS onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen. In dit rapport brengen we in beeld hoe de onderwijs-carrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke…

lees meer

Monitor: leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang

Ondanks een aantal verbeteringen die de afgelopen jaren door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn doorgevoerd, zijn er signalen dat kinderen zich niet veilig voelen in de Nederlandse asielopvang. Ze ervaren constante stress en hebben geen toegankelijke vertrouwenspersoon waar zij terecht kunnen met hun zorgen. Ook het steeds onverwachts verhuizen naar een andere…

lees meer

Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas

Handreiking over hoe de financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen in de overgang van 18- naar 18+ wordt vergroot. Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? KIS brengt in het nieuwe rapport ‘Desnoods eet…

lees meer

Een extra helpende hand-peer support in vo

Peer support kent meerdere verschijningsvormen, waarbij meestal een ouderejaars leerling een jongerejaars begeleidt. In dit onderzoek ligt de focus op vormen van peer support die gericht zijn op de socialisatie van leerlingen, waaronder nieuwkomers, in de beginfase van het voortgezet onderwijs. Twee rollen zijn nader onderzocht: de rol van ‘Peer Leader’, een ouderejaars die…

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina