main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Rapport ‘Alleen volwassen worden’

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman hebben onderzoek gedaan naar jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht (amv’s). Zij worden zodra ze 18 zijn teveel aan hun lot overgelaten. Hierdoor ontstaat na hun 18e het risico op een opeenstapeling van problemen die een grote negatieve impact hebben op het leven van deze jongeren. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat deze jongeren beter geholpen moeten worden. Daarom hebben zij in dit onderzoek gekeken naar wat ze nodig hebben wanneer zij 18 jaar worden.

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman doen een aantal aanbevelingen.

  • De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat deze jongeren tot 21 jaar de hulp krijgen die zij nodig hebben.
  • De Rijksoverheid moet één ministerie aanwijzen die de regie neemt om de hulp en opvang voor deze jongeren van 18 tot 21 jaar te organiseren. Bij voorkeur VWS omdat dit departement verantwoordelijk is voor jongvolwassenen.
  • De Rijksoverheid moet de impact van de nieuwe Wet inburgering 2021 op de onderwijskansen van deze jongeren monitoren.
  • Gemeenten moeten samen met hulpverleners en de jongere een toekomstplan maken. In dit plan moet staan wat de jongere nodig heeft om zelfstandig te worden. Belangrijk is dat er in het plan gekeken wordt naar: opleiding, werk, gezondheid, wonen, inkomen en netwerk.
  • Gemeenten moeten zorgen dat deze groep jongeren tot 21 jaar voldoende inkomen heeft, door de bijstandsuitkering aan te vullen.

LOWAN-vo 
“Vandaag (25-5-2022) zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman hebben uitgevoerd naar knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) met een verblijfsstatus. Als organisaties die zich – vaak al jarenlang – inzetten voor amv’s ondersteunen wij de oproep van de ombudsmannen om de begeleiding te verlengen tot 21 jaar en één ministerie aan te wijzen als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan deze groep.”

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Kinderombudsman en Nationale Ombudsman
  • Jaar van uitgave:2022

Deel deze pagina