main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Gezinshereniging van Eritrese AMV

Vluchtelingen jonger dan 18 jaar, die alleen in Nederland aankomen, de Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV), kunnen binnen 3 maanden nadat hun asielaanvraag is goedgekeurd een verzoek indienen om hun ouders naar Nederland over te laten komen. Een gezinshereniging is in principe een vreugdevolle gebeurtenis. Maar de periode rondom die hereniging is ook een risicovolle fase, waarin diverse problemen kunnen ontstaan, zo signaleerde het Nederlands Jeugdinstituut.

In samenwerking met het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) voerden de onderzoekers Marjan de Gruijter en Ruth Yohannes, beiden verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van KIS, een verkenning uit naar de knelpunten rond de gezinshereniging van de grootste groep AMV-ers in ons land, afkomstig uit Eritrea.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Marjan de Gruijter en Ruth Yohannes
  • Uitgever:KIS
  • Jaar van uitgave:2022

Deel deze pagina