main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Ontwikkelen van schoolcapaciteit voor diversiteit

Voor kinderen met een migrantenachtergrond is de kwaliteit van de school van cruciaal belang om te zorgen voor academisch succes. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van een school een grotere impact heeft op het onderwijs van migrantenkinderen in vergelijking met leerlingen met een hogere sociaal-economische status of een autochtone achtergrond. Daarom moet er een alomvattende strategie komen om de onderwijspositie van migrantenkinderen en de kwaliteit van de scholen zelf te verbeteren.

SIRIUS heeft deze strategie samengevat in een beleidsbrief.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Sabine Severiens
  • Uitgever:SIRIUS
  • Jaar van uitgave:2014

Deel deze pagina