main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Onderzoek doelgroepen nieuwkomers in po en vo

Onderzoek om inzicht te krijgen in de verschillende groepen nieuwkomers in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), hun omvang, kenmerken en onderwijsbehoeften en om vast te stellen hoe het onderwijs aan nieuwkomers momenteel vormgegeven wordt.

Ontwikkelingen rondom nieuwkomers (grotere toestroom) maken het vraagstuk rondom onderwijs aan deze doelgroep urgenter. OCW had daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit geeft een scherper beeld van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert.
Het rapport geeft een kwantitatief beeld van nieuwkomers in het po en vo. Daarnaast gaat het in op type nieuwkomersvoorzieningen en eerder onderzoek naar onderwijs aan nieuwkomers. Ook wordt het onderwijsaanbod en de behoeften in het po, vo en mbo behandeld. Ten slotte bevat het onderzoek informatie over de regionale samenwerking bij onderwijs aan nieuwkomers en de doorstroom vanuit nieuwkomersvoorzieningen.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Paul Bisschop, Koen van der Ven, Tamara Doeve (SEO ECONOMISCH ONDERZOEK) Régina Petit, Dorothé Elshof, Eke Krijnen, Arwen van Stigt (KOHNSTAMM INSTITUUT)
  • Uitgever:OCW
  • Jaar van uitgave:2022

Deel deze pagina