main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Algemene Rekenkamer onderzoekt nieuwkomersonderwijs VO

Positief is dat, ondanks het feit dat er snel crisismaatregelen moesten worden genomen en de instroom bleef toenemen, het overgrote deel van de nieuwkomers toegang heeft tot onderwijs. Maar bij een hoge instroom van nieuwkomers krijgen niet alle leerlingen toegang tot onderwijs. April 2023 hadden circa 2.000 leerlingen geen toegang tot onderwijs. Eind 2023 kregen circa 30.000 leerlingen nieuwkomersonderwijs.
De Algemene Rekenkamer vindt dat het nieuwkomersonderwijs kwetsbaar is bij hoge instroom. Er zijn zorgen over het vele verhuizen van nieuwkomers, kwaliteit, doorstroommogelijkheden, analfabeten, etc.
De minister weet welke knelpunten er zijn in het voortgezet nieuwkomersonderwijs, maar heeft nog niet voor alles een oplossing. Daarom beoordeelt de Rekenkamer het gevoerde beleid als matig.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina