main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Wachten op je toekomst

Als gevolg van de hoge toestroom van vluchtelingen naar Europa, staat Nederland net als andere landen onder druk. Er wordt veel gevraagd van de organisaties die betrokken zijn bij de asielprocedure, de opvang en andere voorzieningen voor asielzoekers; zij hebben in 2015 te maken gekregen met een verdubbeling van het aantal asielzoekers ten opzichte van 2014. Vanwege de verhoogde asielinstroom wordt er afgeweken van het reguliere opvangbeleid. Zo worden asielzoekers opgevangen in tijdelijke noodopvanglocaties omdat er geen plek meer is op bestaande locaties. Daarnaast wordt er afgeweken van de termijnen die gelden voor het behandelen van de asielverzoeken. Asielzoekers moeten hierdoor maanden in onzekerheid wachten tot hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen.

Wat zijn de gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor de situatie van kinderen die in Nederland asiel aanvragen en terecht komen in een noodopvang? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal staat. Het doel is om inzicht te krijgen in de knelpunten die door de verhoogde asielinstroom voor de opvang en andere voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs zijn ontstaan en hoe dat doorwerkt in de situatie van kinderen. Ook gaat het in dit rapport om de keuzes die op beleidsniveau zijn gemaakt om met de verhoogde asielinstroom om te gaan. Bijvoorbeeld de keuze voor een grootschalige sobere voorziening, zoals Heumenoord in Nijmegen, en wat hiervan de gevolgen zijn voor kinderen.

De focus van dit rapport ligt dus op de situatie van kinderen die recentelijk zijn ingestroomd en voor een deel terecht zijn gekomen in noodopvanglocaties.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): De Kinderombudsman
  • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina