main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland

Vluchtelingen uit Eritrea zijn bijna allemaal jong, onder de 30 jaar, en vaker man dan vrouw. Het overgrote deel is laagopgeleid, spreekt geen Engels en velen hebben geen afgeronde opleiding. Het is een specifieke groep die, zo blijkt uit onderzoek, onvoldoende ondersteund wordt bij het integreren in de Nederlandse samenleving. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het wegwijs maken van nieuwe statushouders. Maar welke steun hebben Eritreeërs precies nodig en wat zouden gemeenten concreet moeten doen?

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) interviewde twaalfde Eritrese vluchtelingen die zich recent in een gemeente hebben gevestigd. Aan hen werd gevraagd welke integratiekansen en belemmeringen ze ervaren.https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/integratiekansen-eritrese-vluchtelingen-nederland.pdfhttps://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/integratiekansen-eritrese-vluchtelingen-nederland.pdf

thumnail

Informatie

Deel deze pagina