main-logo
Home

Vakgebied item: NT2

LINK+

LINK+ voor theoretisch geschoolden. Écht anders lesgeven doe je met LINK+. Boom NT2 en VU-NT2 verbinden ervaringen en wensen uit de lespraktijk met wetenschappelijke inzichten in deze nieuwe, alles in één NT2-methode. Met LINK+ zorg je ervoor dat je cursisten ruimschoots tot taalproductie komen. LINK+ bevat nu een gloednieuwe KNM-trainer, voor Kennis van de…

lees meer

LINK

LINK voor praktisch geschoolden. Écht anders lesgeven doe je met LINK. Boom NT2 en VU-NT2 verbinden ervaringen en wensen uit de lespraktijk met wetenschappelijke inzichten in deze nieuwe, alles in één NT2-methode. Met LINK zorg je ervoor dat je cursisten ruimschoots tot taalproductie komen. LINK bevat nu een gloednieuwe KNM-trainer, voor Kennis van de…

lees meer

KlasNL

KlasNL is een verfrissende leergang voor anderstaligen. In de lessen worden herkenbare onderwerpen en situaties behandeld. Het biedt een brede variatie aan tekstsoorten die leerlingen in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, appjes, telefoongesprekken en inschrijfformulieren. De taalhandelingen zijn steeds het uitgangspunt. Leerlingen leren zo hun eigen boodschap naar voren te brengen. Dit…

lees meer

Nieuwe Start Alfabetisering

De methode "Nieuwe Start Alfabetisering" is de nieuwe totaalmethode alfabetisering voor 12 jaar en ouder van NCB uitgeverij (ter vervanging van 7/43). Deze methode is uitgebreid met de onderdelen mondelinge woordenschat en spreekvaardigheid (Spreek een woordje mee!) die de thema’s volgen van de werkboeken. Daarnaast bevat de methode extra lees- en schrijfboeken waarin naast…

lees meer

Numo, online leermiddel voor rekenen en talen

Numo is een online leermiddel voor rekenen en talen in het vo, mbo, Pro en ISK. Het leermiddel is ontwikkeld door Kurve (voorheen Muiswerk). Speciaal voor leerlingen in de ISK bevat Numo NT2-oefenmodules op niveau A0-B2: Cijfers, letters, klok (A0-A1), Formuleren (A0-A1), Luisteren (A0-A1), Lezen (A0-A1), Spelling (A0-A2), Grammatica (A0-B2), Woordenschat (A0-B2), Schoolwoorden (A2-B1).…

lees meer

KIK methode Mens en maatschappij

Werken aan taal én vakkennis, dat is waar de nieuwe ISK-methode Kennis in de Klas (KIK) om draait. In februari 2020 is het eerste deel verschenen: KIK Mens & maatschappij. Hierin maken ISK-leerlingen kennis met onderwerpen zoals ‘Mijn eigen omgeving’, ‘Duurzaam denken’ of ‘Alle stemmen tellen’. KIK is geschikt voor leerlingen in Route 2…

lees meer

Code+

Code+ ziet taal als een instrument voor interactie en communicatie. Daarom is Code+ gericht op het kunnen uitvoeren van reële en functionele taaltaken met een duidelijke relatie tot de wereld buiten de taalles. Elk deel van de methode bestaat uit een leerwerkboek met thematische hoofdstukken en een online leerplatform, waarbij het boek het vertrekpunt…

lees meer

Zebra+

Zebra+ is al 20 jaar dé methode voor jonge nieuwkomers om Nederlands te leren. Zebra+ is communicatief gericht: de overdracht van de boodschap staat centraal. De methode kent een taakgerichte aanpak; taalleerders leren immers een taal om in het dagelijks leven bepaalde taken uit te kunnen voeren. De taken in de methode sluiten aan…

lees meer

IJsbreker+

Nederlands als tweede taal (NT2) leer je met IJsbreker+. IJsbreker+ leidt laag- en middenopgeleide (jong-)volwassenen op tot het vereiste niveau voor het vernieuwde inburgeringsexamen (niveau A2). Met deel 4 kunnen cursisten verder gaan en zich voorbereiden op een mbo-opleiding en op Staatsexamen I (niveau B1). De materialen van IJsbreker+ behandelen verschillende thema’s waar cursisten…

lees meer

TaalCompleet

De reeks TaalCompleet wordt gebruikt voor volwassenen op weg naar het inburgeringsexamen. TaalCompleet A1 is het eerste boek in de serie. De cursist leert er Nederlands mee tot taalniveau A1. Het boek telt 344 pagina’s vol instructies en opdrachten. Daarnaast zijn er online filmpjes en geluiden met taallessen en extra oefeningen. TaalCompleet kent bovendien…

lees meer

Deel deze pagina