main-logo
Home

Vakgebied item: NT2

Taal in Blokjes

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen en wordt steeds meer in de klas naast de reguliere taalmethode gebruikt, zowel individueel, groepjes als klassikaal.Taal in Blokjes wordt ook ingezet bij logopedie en praktijken voor remedial teaching. Met de Taal in Blokjes reader kunnen leerlingen lezen met klankhulp. De mate…

lees meer

Schooltaalwoorden VMBO

De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo is ontwikkeld door het ITTA en onlangs vernieuwd. De lijst bestaat uit 1600 woorden en geeft zicht op de woorden waar het om gaat in de vaklessen en aan welke woorden de docent dus aandacht moet besteden. Naast algemene schooltaalwoorden veel algemene vaktaalwoorden voor biologie, mens & maatschappij, wiskunde, natuurkunde…

lees meer

De Finale

De Finale is een voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II. Veel oefeningen, praktijkvoorbeelden, examenopdrachten en duidelijke uitleg van lastige grammaticale kwesties. Er zijn ook middellange schrijfopdrachten en examentips en strategieën opgenomen.

lees meer

Hippo

NT2-methode voor zorgleerlingen (neveninstromers met cognitieve beperkingen) in de eerste opvang van het voortgezet onderwijs (ISK). De thema's zijn gebaseerd op vijf domeinen die goed aansluiten bij het doorstromingsperspectief van leerlingen. Hippo is op dezelfde manier opgebouwd als Zebra en kan naast deze methode gebruikt worden. Hippo kan ingezet worden als vervolg op Alfalfa.…

lees meer

ABC-doe je mee?

Basiscursus Nederlands voor beginners en laag-opgeleide anderstaligen. NT2-methode voor gealfabetiseerde anderstaligen die nog geen voorkennis van het Nederlands hebben. Aan de hand van liedjes wordt de luistervaardigheid getraind. De cursus is speciaal ontwikkeld met aandacht voor de eisen die worden gesteld aan aspirant inburgeraars die in het buitenland de inburgeringstoets moeten afleggen. Bevat geen…

lees meer

De opmaat

De opmaat is een nieuwe NT2-methode met veel oefeningen, praktijkvoorbeelden en duidelijke opbouw. De opmaat bestaat uit tien thema's, waaronder afspreken, vrije tijd, hobby's, gezondheid, onderwijs en je innerlijk en uiterlijk. Binnen elk thema komen de vier vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven afwisselend aan bod. Elke les bevat een dialoog waarin bepaalde personen regelmatig terugkomen,…

lees meer

De sprong

De sprong is een NT2-methode die de grote stap van taalniveau A2 naar B1 helpt te maken. Net als de andere delen uit de leerlijn 'NT2 op maat', De opmaat (0->A2) en De finale (B1->B2), behandelt De sprong onderwerpen die aansluiten bij het dagelijks leven, zoals studie, beroep, samenleving, communicatie, politiek en kunst. In…

lees meer

Van start

Van start is een methode à la De Opmaat, maar dan gericht op midden-opgeleiden. De thema’s en de oefeningen sluiten aan bij de anderstaligen die aan de slag willen op mbo-niveau. In het boek is er ruim aandacht voor woordenschat en grammatica. De oefeningen zijn nadrukkelijk verbonden aan een vaardigheid. Al het additionele materiaal…

lees meer

Dictoglos

Dictoglos is een werkvorm voor het taalonderwijs, waarbij de interactie tussen taalleerders centraal staat en verschillende taalvaardigheden tegelijkertijd worden geoefend. Naar aanleiding van een luisteroefening maken cursisten, in overleg met elkaar, een grammaticaal en lexicaal correcte reconstructie van een tekst. De werkvorm is te gebruiken voor alle soorten taalonderwijs, ongeacht de doeltaal en de…

lees meer

DISK

DISK is de nieuwe communicatieve en taakgerichte methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in internationale schakelklassen (ISK). Bijzonder aan DISK is de mogelijkheid voor de docent om het leertraject op iedere leerling persoonlijk af te stemmen. De docent kan het lesmateriaal aan de hand van vier criteria op maat maken: niveau NT2, samenstelling klas/groep/individueel, 20 thema’s, lezen/schrijven/luisteren/spreken. Daarnaast…

lees meer

Deel deze pagina