main-logo
Home

Vakgebied item: NT2

DISK werkboek taken

De taken vormen het hart van de methode DISK. Leerlingen gaan aan de slag met actieve opdrachten, zoals een rollenspel, het maken van een poster, het houden van een interview. Het Werkboek DISK taken bevat alle taken die in DISK worden aangeboden, met de daarbij horende werkbladen. - Alle taken uit DISK gebundeld, op…

lees meer

Stageboek PrO

De overgang van ISK naar een vervolgopleiding is voor leerlingen een grote en spannende stap. Er worden steeds vaker stages vanuit de ISK georganiseerd zodat de leerlingen alvast proef kunnen draaien. De ISK stageboeken zijn handige werkboeken die leerlingen aan de hand nemen tijdens de stageweken op hun nieuwe middelbare school. De opdrachten zorgen…

lees meer

Stageboek VMBO

De overgang van ISK naar een vervolgopleiding is voor leerlingen een grote en spannende stap. Er worden steeds vaker stages vanuit de ISK georganiseerd zodat de leerlingen alvast proef kunnen draaien. De ISK stageboeken zijn handige werkboeken die leerlingen aan de hand nemen tijdens de stageweken op hun nieuwe middelbare school. De opdrachten zorgen…

lees meer

Stageboek HAVO/VWO

De overgang van ISK naar een vervolgopleiding is voor leerlingen een grote en spannende stap. Er worden steeds vaker stages vanuit de ISK georganiseerd zodat de leerlingen alvast proef kunnen draaien. De ISK stageboeken zijn handige werkboeken die leerlingen aan de hand nemen tijdens de stageweken op hun nieuwe middelbare school. De opdrachten zorgen…

lees meer

LOWAN-vo startpakket NT2

Lessenplan NT2 voor de eerste 8 weken op de ISK. Hiermee kun je als (startende) ISK en NT2-docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. Tijdens elk thema is er aandacht voor de…

lees meer

Alfalfa

Met Alfalfa biedt u u iedere dag tien nieuwe woorden aan. Zo leren de leerlingen binnen acht weken vijfhonderd concrete woorden en begrippen, zowel receptief als productief. Het programma bevat speciaal voor de doelgroep ontworpen beeldmateriaal en veel leuke activiteiten. Daarnaast besteedt u met Alfalfa aandacht aan basisvaardigheden als concentreren, regels naleven, afspraken nakomen…

lees meer

AAP

Een rijk geïllustreerde alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassenen. Het pakket AAP bestaat uit twee leerlingenboeken. De methode omvat drie stappen: Stap 1: luisteren en spreken,  Stap 2: schrijven, Stap 3: lezen en spellen. Deze drie delen zijn gevat in twee boekjes. Bij het mondelinge deel horen twee audio-cd's. De methode is bedoeld voor klassikaal onderwijs met gelegenheid om…

lees meer

Alfaschrift

Alfaschrift is een cursus schriftbeheersing die zich richt op het leren schrijven van de letters van het Latijnse schrift. De cursisten leren stapsgewijs schrijven aan de hand van speciaal voor dit doeleind ontworpen blokschrift. Alfaschrift is ontwikkeld in de praktijk van de NT2 cursussen en kan dus zeer goed worden ingezet in alfabetiseringslessen voor…

lees meer

NT2taalmenu.nl

Een gratis website, gemaakt door docenten NT2. Er zijn voor alle onderdelen NT2 van A1 tot B2 oefeningen.

lees meer

TPRS

In 2007 heeft Alike Last van Taalleermethoden.nl TPRS naar Nederland gehaald, omdat zij de kracht van deze methode inzag en graag het plezier van taal leren via TPRS en TPR wilde delen met zoveel mogelijk collega taaldocenten en hun leerlingen en cursisten en studenten. TPRS = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling = een taal…

lees meer

Deel deze pagina