main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

LOWAN-vo startpakket NT2

Lessenplan NT2 voor de eerste 8 weken op de ISK. Hiermee kun je als (startende) ISK en NT2-docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL).
Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema.
Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden.
Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen.
Gratis beschikbaar en te downloaden.
Voor vragen en hulp kun je bij LOWAN-vo, Nettie Udo  terecht.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Nettie Udo m.m.v. NTC het Kwadrant Weert/Budel, Fura Grol, Hariëtte Boerboom
  • Uitgever:LOWAN-vo
  • Jaar van uitgave:2017

Deel deze pagina