main-logo
Home

Vakgebied item: NT2

Van A tot Zin – Meer dan grammatica!

Van A tot Zin is meer dan grammatica! De methode zit bomvol functionele en leuke opdrachten met korte, heldere uitleg aan de hand van voorbeelden, foto’s en geluiden. Het is een naslagwerk en extra oefenboek dat je kunt gebruiken naast een andere taalmethode. Geschikt vanaf taalniveau A1 tot A2+. De methode behandelt de taalvaardigheden…

lees meer

Een goed begin

'Een goed begin' maakt anderstalige jongeren snel vertrouwd met het Nederlands door veel te lezen, te kijken en te luisten. Geholpen door veel voorbeelden van alledaags taalgebruik ontwikkelen ze stap voor stap hun gespreks- en schrijfvaardigheid. Geschikt voor differentiatie. Bij elke les zijn daarnaast klassikale woordenschat en gespreksvaardigheidsoefeningen en -spelletjes. Proefkaternen zijn in zien…

lees meer

Vlot Nederlands

'Vlot Nederlands' is een totaalmethode op B1-naar B2 voor jongvolwassenen. De twaalf hoofdstukken zijn opgesplitst in een deel waarmee in de klas wordt gewerkt aan vooral gespreksvaardigheid en een deel waarmee thuis aan woordenschat, lezen en schrijven wordt gewerkt. Na elk hoofdstuk is er een woordentoets, naar keuze mondeling of schriftelijk, en na elke…

lees meer

Help!

Help! is een cursus Nederlands voor anderstaligen die in Nederland een opleiding op middelbaar, hoger of universitair niveau willen gaan volgen. Ook voor mensen die een beroep op dat niveau willen gaan uitoefenen is de cursus geschikt. Er is rekening mee gehouden dat de serie veel gebruikt wordt door studenten die aan buitenlandse universiteiten…

lees meer

Nieuwe Start!

De leergang Nieuwe Start! is een NT2-leerboek voor laagopgeleide anderstaligen. Deze is ontwikkeld in samenwerking met het Universitair Taal- en Communicatiecentrum Nijmegen. De leergang bestaat uit een cursusboek, een portfolioschrift, een docentenhandleiding en een cd met geluidsmateriaal. De methode is zo samengesteld dat niet alleen Nederlands, maar ook maatschappij-oriëntatie en maatschappelijke redzaamheid verworven wordt.…

lees meer

DigiTaal

Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen…

lees meer

DigLin+

DigLin+, een digitale alfabetiserings- en taalverwervingsmethode voor anderstalige jongeren en volwassenen. DigLin+ is opgebouwd uit verschillende oefenvormen, die gesorteerd zijn per vaardigheid. De oefeningen zijn uitdagend en hebben een opbouwende structuur: geleidelijk werkt de cursist van klanken, naar woorden, naar zinnen en korte teksten, daarbij ondersteund door beeld en geluid. In één schermbeeld zien…

lees meer

Begin vandaag

Leergang Nederlands voor anderstalige beginners tot halfgevorderden met een laag tot middelbaar opleidingsniveau. Gemoderniseerde en uitgebreide versie van Stap. Geïntegreerd tekst- en werkboek, drie delen (A1, A2 en B1). Nadruk op taakgericht en zelfontdekkend leren, gericht op taalsituaties waarmee de cursist buiten de les te maken heeft, praktijkgerichte oefeningen met rollen(spelen). Veel aandacht voor uitspraak en spelling -…

lees meer

Stap

Doelgroep: Anderstaligen met een laag tot middelbaar opleidingsniveau, zonder voorkennis van het Nederlands Kenmerken: Eentalige, communicatieve leergang Nederlands voor anderstaligen in drie delen Nadruk op communicatie in alledaagse situaties. Nu in full colour: verhoogt levendigheid en herkenbaarheid. Bedoeld voor gebruik in klassikaal verband met aandacht voor ontwikkeling van praktische vaardigheden, gericht op taakgericht, zelfontdekkend leren, groot aanbod…

lees meer

Oefenboek DISK woorden

Het Oefenboek DISK woorden is een prachtige aanvulling op de oefenstof van DISK. Een handig werkboek dat docenten inzicht geeft in de schrijfvorderingen van leerlingen. - Schrijfoefeningen met de 1000 belangrijkste leerwoorden uit DISK - Afwisselende oefeningen, oplopend in moeilijkheidsgraad - De 20 hoofdstukken corresponderen met de 20 thema’s van DISK Het Oefenboek is…

lees meer

Deel deze pagina