main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Stap

Doelgroep: Anderstaligen met een laag tot middelbaar opleidingsniveau, zonder voorkennis van het Nederlands
Kenmerken: Eentalige, communicatieve leergang Nederlands voor anderstaligen in drie delen

Nadruk op communicatie in alledaagse situaties. Nu in full colour: verhoogt levendigheid en herkenbaarheid.

Bedoeld voor gebruik in klassikaal verband met aandacht voor ontwikkeling van praktische vaardigheden, gericht op taakgericht, zelfontdekkend leren, groot aanbod van (semi-) authentiek materiaal,meer aandacht voor cyclische opbouw van taalverwerving, meer aandacht voor uitspraak en klankleer, nu met informatie en leuke weetjes over Nederland

Stap 1 – nieuw leidt naar niveau A1 van het Europees Referentiekader. Het tekst-/werkboek is opgebouwd uit veertien thema’s. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: begroeting, openingstijden van winkels, verjaardag, dagindeling, eten, gezondheid. De thema’s bevatten functionele opdrachten in realistische situaties waarmee de cursisten de vier vaardigheden oefenen. Aan de hand van deze oefeningen worden woordenschat en grammatica aangeboden. Aan het eind van het tekst-/werkboek staan een grammaticaoverzicht, een praktisch beeldoverzicht van klinkers en medeklinkers, en de transcripties van de luisterteksten.
Er zijn vier audio-cd’s, waarvan twee oefen-cd’s met luister-, spreek- en uitspraakoefeningen, ingelegd in het tekst-/werkboek. De mp3’s zijn ook gratis te downloaden van media.intertaal.nl.

De docentenhandleidingen zijn als gratis downloads beschikbaar.
In de serie Stap zijn ook deel 2 en deel 3 uit.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina