main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

DigLin+

DigLin+, een digitale alfabetiserings- en taalverwervingsmethode voor anderstalige jongeren en volwassenen.
DigLin+ is opgebouwd uit verschillende oefenvormen, die gesorteerd zijn per vaardigheid. De oefeningen zijn uitdagend en hebben een opbouwende structuur: geleidelijk werkt de cursist van klanken, naar woorden, naar zinnen en korte teksten, daarbij ondersteund door beeld en geluid. In één schermbeeld zien zij alle facetten van een woord: een audiofragment van de uitspraak van het hele woord en van iedere klank van het woord afzonderlijk, de betekenis van het woord in de vorm van een plaatje, en de letters.

De gebruiksvriendelijkheid van DigLin+ wordt nog vergroot doordat de computer fungeert als een docent: cursisten worden niet alleen van input, maar ook van onmiddellijke feedback voorzien. De cursist krijgt binnen DigLin+ de vrijheid zelfstandig te werken en leren; de docent stimuleert en motiveert en ziet erop toe dat die vrijheid op de juiste manier gebruikt wordt, en biedt ondersteuning waar die nodig is.
Nu ook met spraakherkenning.

Meer DigLin+
Schrijfblok
Werkboek ABC en Lezen 1
Werkboek ABC en Lezen 2-3-4
Werkboek op weg naar B1

De werkboeken en het online programma DigLin+ zijn complementair aan elkaar. Het werkboek bevat vragen bij en suggesties voor verdere verwerking in de klas van woorden en teksten die online worden aangeboden en geoefend. Ook biedt het werkboek evaluatieformulieren aan die de leerlingen zelf invullen en waarmee ze zicht krijgen op hun eigen voortgang.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Jan van Deutekom en Ineke van de Craats
  • Uitgever:Boom
  • Jaar van uitgave:2018
  • ISBN:9789024419500

Deel deze pagina