main-logo
Home

Vakgebied item: NT2 Spreken

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen

'Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen' is een leidraad voor de NT2-docent, dat gebruikt kan worden bij elke lesmethode. Elk onderdeel bevat dialogen en oefeningen op 3 verschillende taalniveaus, maar de docent kan als introductie ook een liedje gebruiken, of een tekst uit het eigen materiaal. In de inleiding en de leeswijzer wordt duidelijk beschreven…

lees meer

Geregeld spreken

Elke les bestaat uit vier onderdelen: Stap 1: Begrijpen. De docent geeft voorbeelden, regels en instructie; cursisten zeggen na. Hier wordt ook de 123-methode toegepast. Stap 2: Oefenen. De cursist gaat aan de slag met praatplaten en oefeningen, en gaat van geleide naar minder geleide opdrachten. Stap 3: Doen. Als de informatie voldoende begrepen wordt en…

lees meer

Uitspraaktrainer in de les

Uitspraaktrainer in de les is een docentenboek met oefenmateriaal voor cursisten. Het grootste deel van het boek bestaat uit gedetailleerd uitgewerkte oefeningen voor zowel beginners als gevorderden, van laagopgeleid tot hoogopgeleid. De docent kan deze oefeningen meteen gebruiken in de les, dankzij de kant-en-klare werkbladen en het bijbehorende geluidsmateriaal. Behalve de oefeningen biedt het…

lees meer

Beeldtaal

'In alle talen zwijgen' of 'geen blad voor de mond nemen'? Voor gevorderde cursisten en (anderstalige) leerlingen in het voortgezet onderwijs is er Beeldtaal. De auteur van Klare taal! en Eenvoudige basisgrammatica NT2 laat cursisten in Beeldtaal uitgebreid kennis maken met Nederlandse uitdrukkingen. Er is veel aandacht voor beeldspraak dat teruggaat op beelden van…

lees meer

NT2 cahier buitenschools leren

Het cahier biedt de docent doelgerichte oefeningen, met bijbehorende formulieren, die de cursisten uitnodigen en motiveren om buiten de taalles het Nederlands te gebruiken. Het cahier bevat tevens richtlijnen voor het voorbereiden van een goede spreekles, behandelt het omgaan met spreekangst en leert u hoe u als docent feedback geeft op spreekvaardigheid.

lees meer

Spraak en taalgames van TinyEYE

Taalontwikkeling op school met TinyEYE online logopedie. In het softwarepakket van TinyEYE zijn er meer dan 200 spraak en taalgames die ingezet kunnen worden voor de uitspraak van klanken en woorden. Bij de taalgames wordt er interactief gewerkt aan uitbreiding woordenschat, taalbegrip en zinsbouw. Er is een huiswerkmodule waarin de games geplaatst en onbeperkt…

lees meer

NT2Spraak College

Het NT2Spraak College is een online platform met uitspraaklessen die zijn opgebouwd volgens het 6-stappenplan van NT2Spraak: snappen, voelen, zien, horen, oefenen en doen. Je krijgt in elke les duidelijke uitleg over de beweging van je mond, klemtoon en intonatie, de verschillen tussen schrijven en spreken, luister- en uitspraakoefeningen en tips om het geleerde…

lees meer

Vlot Nederlands

'Vlot Nederlands' is een totaalmethode op B1-naar B2 voor jongvolwassenen. De twaalf hoofdstukken zijn opgesplitst in een deel waarmee in de klas wordt gewerkt aan vooral gespreksvaardigheid en een deel waarmee thuis aan woordenschat, lezen en schrijven wordt gewerkt. Na elk hoofdstuk is er een woordentoets, naar keuze mondeling of schriftelijk, en na elke…

lees meer

Werk en taal

Studenten kunnen de lesstof gelijk toepassen op hun werk, tijdens hun taalstage of in hun praktijklessen en andersom: taalmoeilijkheden die ze in de praktijk tegenkomen worden in de lessen gelijk aan de kaak gesteld. Met Werk en taal leren studenten precies dat wat ze nodig hebben om in hun specifieke stage- of werksituatie goed…

lees meer

Beter Nederlands spreken

In Beter Nederlands spreken werkt de cursist in zeven thematische hoofdstukken structureel aan zijn spreekvaardigheid. Woordenschat, grammatica en uitspraak komen in ieder hoofdstuk aan bod. De meeste instructies en oefeningen worden zowel in tekst als in audio aangeboden. Ook is er een uitgebreide docentenhandleiding. Op de website kan de cursist aanvullende uitspraakoefeningen doen voor…

lees meer

Deel deze pagina