main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Wat denk jij?

Filosoferen kan iedereen. Met het lespakket Wat denk jij? worden leerlingen geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over alledaagse dingen. Zo leren ze de basis van filosoferen en denken over het leven. En een filosofisch gesprek is dé manier voor leerlingen om te werken aan gespreksvaardigheid én aan een grotere woordenschat. NT2 niveau A1-B1.

Wat denk jij? is geschreven door experts in het ISK- en NT2-onderwijs. Het materiaal is bestemd voor ISK-leerlingen maar ook geschikt voor leerlingen in het praktijkonderwijs of voor NT2-leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Filosofische gesprekken zijn een interessante manier om leerlingen uit te dagen en om hun taal- en denkontwikkeling te stimuleren. En een gesprek voeren betekent: samen spreken en naar elkaar luisteren. Filosofie gaat dus niet alleen over Nietzsche en Wittgenstein. Door te filosoferen leren leerlingen om hun mening uit te drukken in een taal die ze lastig vinden. Zo worden ze beter in de taal en ontwikkelen ze de kennis en vaardigheden die nodig zijn om actief mee te kunnen doen in deze samenleving.

Wat denk jij? bestaat uit één docentenboek en leerling-werkboeken. Het docentenhandboek geeft de benodigde handvatten voor het voeren van filosofiegesprekken met anderstalige leerlingen. Zoals informatie over de opbouw van filosofische gesprekken, en tien concrete handreikingen voor gesprekken. In het werkboek voor leerlingen staan de verwerkingsopdrachten bij deze tien gesprekken. De instructie bij de verwerkingsopdrachten vind je terug in het docentenhandboek.

Wat denk jij? is een uitgave van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en is tot stand gekomen in samenwerking met ITTA UvA.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Annefieke Bonants en Anne Marije de Goeijen
  • Uitgever:Eenvoudig Communiceren
  • Jaar van uitgave:2022
  • ISBN:978-90-8696-692-9

Deel deze pagina