main-logo
Home

Vakgebied item: NT2 Spreken

Welkom in Nederland

In Welkom in Nederland maken anderstaligen kennis met de Nederlandse maatschappij en kunnen ze zich voorbereiden op het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse maatschappij’ (KNM) van het inburgeringsexamen. Ook wordt er geoefend voor de onderdelen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven van het Inburgeringsexamen op niveau A2. Welkom in Nederland is een duidelijke, laagdrempelige methode,…

lees meer

Oren in de Knoop

Is ontwikkeld om gevarieerd en op maat de auditieve vaardigheden te stimuleren. Een gevarieerde databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd. Door middel van een instaptoets en een evaluatietoets wordt duidelijk waar hiaten zitten in de auditieve vaardigheden van een leerling. Er is een opbouw van klanken naar woorden,…

lees meer

Taalraps

Met Taalraps kun je actief aan de slag met een van de lastigste aspecten van het leren van een nieuwe taal: het oefenen van een natuurlijke spreektaal met een juist accentgebruik. Taalraps zijn ritmisch begeleide 'riedels' of 'raps' waarbij het ritme helpt bij het leren van het natuurlijke patroon van accentuering in het Nederlands.…

lees meer

TPRS

In 2007 heeft Alike Last van Taalleermethoden.nl TPRS naar Nederland gehaald, omdat zij de kracht van deze methode inzag en graag het plezier van taal leren via TPRS en TPR wilde delen met zoveel mogelijk collega taaldocenten en hun leerlingen en cursisten en studenten. TPRS = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling = een taal…

lees meer

NT2taalmenu.nl

Een gratis website, gemaakt door docenten NT2. Er zijn voor alle onderdelen NT2 van A1 tot B2 oefeningen.

lees meer

ABC-doe je mee?

Basiscursus Nederlands voor beginners en laag-opgeleide anderstaligen. NT2-methode voor gealfabetiseerde anderstaligen die nog geen voorkennis van het Nederlands hebben. Aan de hand van liedjes wordt de luistervaardigheid getraind. De cursus is speciaal ontwikkeld met aandacht voor de eisen die worden gesteld aan aspirant inburgeraars die in het buitenland de inburgeringstoets moeten afleggen. Bevat geen…

lees meer

Nederlands in beeld

Deze methode vult het bekende gat tussen een alfabetiseringsmethode en een reguliere NT2-methode voor laagopgeleiden. De woordenschat wordt opgebouwd met behulp van beelden in kleur. Stap voor stap worden de beelden woorden, de woorden zinnen en de zinnen teksten. De cursus bestaat uit een boek en een online versie die samen vierhonderd kleurenfoto’s bevatten,…

lees meer

Taaltempo Nederlands

Training gespreksvaardigheid. Je leert steeds sneller een antwoord te geven op vragen, waardoor je in korte tijd je gespreksvaardigheid kunt verbeteren. Het niveau wordt geleidelijk opgevoerd van A1 naar B2, waarbij het voorafgaande steeds wordt herhaald. Taaltempo Nederlands sluit aan bij de meest gangbare NT2-lesmethodes en kan zowel klassikaal als voor zelfstudie gebruikt worden.…

lees meer

Leren spreken

Leren spreken geeft de aanzet voor een systematische organisatie van spreeklessen. In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op de eisen waaraan spreekonderwijs moet voldoen, de vaardigheden die nodig zijn bij het spreken en het niveau van de spreektaal. Vervolgens staat de lespraktijk centraal: de praktische invulling van de spreekles, het geven van feedback en het…

lees meer

Taalriedels

Een cursus spreekvaardigheid NT2. Aan de hand van een geluidscassette oefen je het vloeiend gebruiken van alledaagse uitdrukkingen. De cassette bevat 40 korte dialogen die gaan over thema’s als begroeten, gesprekken voeren, afscheid nemen, weggaan en feliciteren. Routineformuleringen leren en op het juiste moment gebruiken, met de goede uitspraak, intonatie en het juiste ritme.…

lees meer

Deel deze pagina