main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Beeldtaal

‘In alle talen zwijgen’ of ‘geen blad voor de mond nemen’?
Voor gevorderde cursisten en (anderstalige) leerlingen in het voortgezet onderwijs is er Beeldtaal. De auteur van Klare taal! en Eenvoudige basisgrammatica NT2 laat cursisten in Beeldtaal uitgebreid kennis maken met Nederlandse uitdrukkingen. Er is veel aandacht voor beeldspraak dat teruggaat op beelden van vroeger en de betekenis van allerlei uitdrukkingen wordt helder uitgelegd.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina