main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

NT2 cahier buitenschools leren

Het cahier biedt de docent doelgerichte oefeningen, met bijbehorende formulieren, die de cursisten uitnodigen en motiveren om buiten de taalles het Nederlands te gebruiken. Het cahier bevat tevens richtlijnen voor het voorbereiden van een goede spreekles, behandelt het omgaan met spreekangst en leert u hoe u als docent feedback geeft op spreekvaardigheid.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina