Rekenvoorbeelden

Tot 2017 telden leerlingen mee in de reguliere bekostiging en was er een Nieuwkomersregeling en een Eerste Opvangregeling. Voor deze laatste regeling kwam in 2016 een maatwerkbekostiging met 4 peildata waarop extra middelen aangevraagd konden worden voor instromers na 1 oktober 2015.
Met ingang van 2017 komt er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die op de teldatum 1 oktober <2 jaar in Nederland zijn en niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers die:
• op teldatum 1 oktober <1 jaar in Nederland zijn
• op teldatum 1 oktober 1-2 jaar in Nederland zijn.

Nieuwkomers <1 jaar in Nederland
Deze worden uit de reguliere telling gehaald en hiervoor kun je het gehele kalenderjaar op 4 peildata een bedrag van 2791,37 euro aanvragen (mits ze nog steeds ingeschreven zijn op de school). Het is niet van belang wanneer ze, na de teldatum 1 oktober >1 jaar in Nederland zijn.

Nieuwkomers 1-2 jaar in Nederland
Deze worden op de reguliere teldatum 1 oktober bekostigd.
Daar bovenop komt een bedrag van 1025 euro per kwartaal-peildatum, zolang de leerling <2 jaar in Nederland is (dit moet je wel aanvragen). Daarna vervalt dit extra bedrag.

Nieuwkomers >2 jaar in Nederland of Nederlandse nationaliteit en aanvullende financiering zoals LWOO
Deze leerlingen krijgen alleen de reguliere VO-bekostiging. Vanaf het moment dat een leerling >1 jaar in Nederland is kun je wel LWOO/PrO aanvragen, de criteria voor VO zijn van toepassing. Regionaal kan het samenwerkingsverband specifieke budgetafspraken gemaakt hebben met de scholen.

Peildata 
Er zijn 4 peildata: 1 januari-1 april-1 juli-1 oktober.
Categorie 1: op teldatum 1 oktober (voorafgaand aan kalenderjaar) <1 jaar in Nederland.
Categorie 2: op teldatum 1 oktober >1 jaar in Nederland en op peildatum <2 jaar in NL.

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.