Schoolkosten

In het VO hoeft geen lesgeld of boekengeld betaald te worden. De school krijgt hier een vergoeding voor van het rijk.
Sommige lesmaterialen moet de leerling/ouders/voogd zelf betalen. Zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een excursie of schoolkamp.
icon-purple-news Website rijksoverheid over schoolkosten

Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen

De minister van onderwijs kan in bepaalde gevallen een zgn. buiteninvorderingstelling verlenen voor het betalen van lesgeld (MBO) door asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen die onderwijs mogen volgen aan een dagschool, maar door hun verblijfsrechtelijke positie niet in aanmerking komen voor een vergoeding van het lesgeld. Het gaat om de doelgroep die geen of een zeer gering inkomen heeft en geen vrije of slechts zeer beperkte toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Betaling van lesgeld zou voor deze doelgroep leiden tot financiële problemen. De invorderingstelling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bijgevoegd de volledige tekst van de regeling.
icon-purple-file Staatscourant Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en vreemdelingen (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.