OCW/DUO

Nieuwe regelgeving vanaf 2017

Tot 2017 telden leerlingen mee in de reguliere bekostiging en was er een Nieuwkomersregeling en een Eerste Opvangregeling. Voor deze laatste regeling kwam in 2016 een maatwerkbekostiging met 4 peildata waarop extra middelen aangevraagd konden worden voor instromers na 1 oktober 2015. Met ingang van 2017 (en verlengd voor 2018) is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
  • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.

Bekostiging nieuwkomers categorie 1 en 2 kalenderjaar 2018
• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2016 in Nederland zijn aangekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Op aanvraag ontvangt de school middels vier peildata voor deze nieuwkomers € 2791,37,- (in 2017: 2750) per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
• Voor nieuwkomers die voor 1 oktober 2016 al in Nederland waren (en dus op de reguliere 1-oktobertelling 2017 één tot twee jaar in Nederland zijn), ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is (dit is een kwart van de aanvullende bekostiging) die op aanvraag toegekend zal worden. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd.

Aanvraag op peildata
U kunt dit elektronisch doen door na de peildatum in te loggen op de DUO site, dat gaat snel en u bent zeker van tijdige ontvangst. Als u toch de papieren versie wilt gebruiken, moet deze per post verstuurd worden en voor de 15e na de peildatum in het bezit van DUO zijn!
Op de peildata spreken we niet van d1 en d2 maar alleen van categorie 1 en 2. Voor 2018:
categorie 1: >1-10-2016 in NL
categorie 2: <1-10-2016 in NL en op peildatum <2 jaar in NL.
Voor de peildatum 1-10-2018 (1-10-2017) gaat het om alle nieuwkomers die zijn ingeschreven op de school, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en <2 jaar in Nederland zijn. Voor de peildatum 1 oktober kunt u geen aanvullende bekostiging aanvragen voor nieuwkomers 2e categorie. Een nieuwkomer die op 1 oktober 2016 in NL was, verblijft hier langer dan 2 jaar en behoort niet meer tot deze categorie.
Op het aanvraagformulier invullen:
3.2: Na 1 oktober 2016 in Nederland gekomen (categorie 1) (was in 2017 1-10-2015)
3.3: – (categorie 2)
icon-purple-news Website DUO aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Papieren versie aanvraagformulier regeling nieuwkomers peildata (pdf)

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK
Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen (circa € 16.000,- per school).

Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe bekostiging, neem dan contact op met ICO van DUO, 079 323 24 44 .
Komt u er met hen niet uit, mail dan naar OCW asielonderwijs@minocw.nl.
Nieuws Lowan Wet Regeling bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Wijziging regeling nieuwkomers 2018 (pdf)
icon-purple-file OCW bekostiging van het onderwijs aan nieuwkomers in 2017 (pdf)
icon-purple-file OCW Informatiedocument onderwijs asielzoekerskinderen (pdf)

 Samenwerking en uitbesteding naar VO-MBO-VAVO

Vanaf 1 januari 2016 zijn er meer mogelijkheden om uit te besteden naar een andere VO-school of MBO-instelling. Dat verruimt de mogelijkheden van samenwerking, ook delen van het ISK-traject kunnen op een andere school plaatsvinden (schakel, betere doorstroom). Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De verantwoordelijkheid blijft liggen bij het VO-schoolbestuur.
Meer hierover op onze website bij Onderwijs, doorstroom.
Nieuws Lowan Website LOWAN ISK samenwerking met VO-VAVO-MBO

Contactgegevens VO

Reacties zijn gesloten.