OCW/DUO

Nieuwe regelgeving 2017

Tot 2017 telden leerlingen mee in de reguliere bekostiging en was er een Nieuwkomersregeling en een Eerste Opvangregeling. Voor deze laatste regeling kwam in 2016 een maatwerkbekostiging met 4 peildata waarop extra middelen aangevraagd konden worden voor instromers na 1 oktober 2015. Met ingang van 2017 (reguliere telling 1 oktober 2016) is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
  • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.

Bekostiging nieuwkomers categorie 1 en 2 kalenderjaar 2017
• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2015 in Nederland zijn aangekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Op aanvraag ontvangt de school middels vier peildata voor deze nieuwkomers € 2750,- per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
• Voor nieuwkomers die voor 1 oktober 2015 al in Nederland waren (en dus op de reguliere 1-oktobertelling 2016 één tot twee jaar in Nederland zijn), ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is (dit is een kwart van de aanvullende bekostiging) die op aanvraag toegekend zal worden. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd.

U kunt dit elektronisch doen door in te loggen op de DUO site, dat gaat snel en u bent zeker van tijdige ontvangst. Als u toch de papieren versie wilt gebruiken, moet deze per post verstuurd worden en voor de 15e na de peildatum in het bezit van DUO zijn!
icon-purple-news Website DUO aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Papieren versie aanvraagformulier DUO eerste opvang nieuwkomers vo 2017 (pdf)
Voor de peildatum 1-10-2017 gaat het om alle nieuwkomers die zijn ingeschreven op de school, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en <2 jaar in Nederland zijn. Voor de peildatum 1 oktober kunt u geen aanvullende bekostiging aanvragen voor nieuwkomers 2e categorie. Een nieuwkomer die op 1 oktober 2015 verblijf had in Nederland, verblijft hier nu langer dan 2 jaar en behoort niet meer tot deze categorie.
Op het aanvraagformulier invullen:
3.2: Na 1 oktober 2015 in Nederland gekomen (categorie 1)
3.3: – (categorie 2)

Teldatum 1 oktober 2017 en bekostiging kalenderjaar 2018

De regeling loopt formeel voor 2017 en moet nog vastgesteld worden voor 2018. Wij verwachten dat de regeling doorgezet wordt.
Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2016 in Nederland zijn aangekomen, worden dan uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Vanaf 1 januari 2018 volgen de 4 peildata en handelswijze zoals hierboven beschreven, maar dan met 1 oktober 2016 als ijkpunt voor de categoriebepaling.

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK
Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen (circa € 16.000,- per school).

Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe bekostiging, neem dan contact op met ICO van DUO, 079 323 24 44 .
Komt u er met hen niet uit, mail dan naar OCW asielonderwijs@minocw.nl.
icon-purple-file OCW bekostiging van het onderwijs aan nieuwkomers in 2017 (pdf)
icon-purple-file OCW Informatiedocument onderwijs asielzoekerskinderen (pdf)

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.