OCW/DUO

Nieuwe regelgeving 2017

Tot 2017 telden leerlingen mee in de reguliere bekostiging en was er een Nieuwkomersregeling en een Eerste Opvangregeling. Voor deze laatste regeling kwam in 2016 een maatwerkbekostiging met 4 peildata waarop extra middelen aangevraagd konden worden voor instromers na 1 oktober 2015. Met ingang van 2017 (reguliere telling 1 oktober 2016) is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
  • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.

Nieuwkomers categorie 1 en 2
• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2015 in Nederland zijn aangekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Middels 4 peildata ontvangt de school voor deze nieuwkomers € 2750,- per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
• Voor nieuwkomers die op de reguliere 1-oktobertelling 2016 bij de school zijn ingeschreven en op dat moment één tot twee jaar in Nederland zijn, ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is (dit is een kwart van de aanvullende bekostiging) die op aanvraag toegekend zal worden. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd. Voor leerlingen die na deze teldatum instromen, maar op de betreffende peildatum schoolgaand zijn, en vóór 1 oktober 2015 in Nederland zijn gekomen geldt ook dat je voor hen extra bekostiging kunt aanvragen tot het moment van 2 jaar in NL. Het ijkpunt van 1 oktober 2015 blijft dus van belang voor de categoriebepaling.
 Studiedag LOWAN 2017 Directie Bekostiging nieuwkomers (pdf)
icon-purple-news Enkele rekenvoorbeelden

Registratie en aanvraag
Aan het registreren van nieuwkomers in BRON verandert niets. Het blijft van belang om aan te geven of een nieuwkomer D1 of D2 is! Maar voor de aanvraag op de peildata zijn aparte administratieve handelingen nodig.
De eerste keer dat je een aanvraag moet indienen betreft de peildatum 1 januari 2017, daarna volgen peildata 1 april, 1 juli, 1 oktober 2017. De aanvraag moet uiterlijk 15 dagen na de peildatum in het bezit van DUO zijn.
Je kunt dit elektronisch doen door in te loggen op de DUO site, dat gaat snel en je bent zeker van tijdige ontvangst. Als je toch de papieren versie wilt gebruiken, moet deze per post verstuurd worden en voor de 15e na de peildatum in het bezit van DUO zijn!
icon-purple-news Website DUO aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Papieren versie aanvraagformulier DUO eerste opvang nieuwkomers vo 2017 (pdf)
Voor de peildatum 1-7-2017 gaat het om alle nieuwkomers die zijn ingeschreven op je school, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en <2 jaar in Nederland zijn.
Op het aanvraagformulier invullen:
3.2: Na 1 oktober 2015 in Nederland gekomen
3.3: Tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 in Nederland gekomen

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK
Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen (circa € 16.000,- per school).

Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe bekostiging, mail dan naar asielonderwijs@minocw.nl.
icon-purple-file OCW bekostiging van het onderwijs aan nieuwkomers in 2017 (pdf)
icon-purple-file OCW Informatiedocument onderwijs asielzoekerskinderen (pdf)

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.