OCW/DUO

Nieuwe regelgeving extra bekostiging nieuwkomers vanaf 2017

Met ingang van 2017 (en verlengd voor 2019) is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
  • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.

Bekostiging nieuwkomers categorie 1 en 2 kalenderjaar 2019
• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2017 in Nederland zijn aangekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Op aanvraag ontvangt de school middels vier peildata voor deze nieuwkomers € 2834,77 per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
• Voor nieuwkomers die voor 1 oktober 2017 al in Nederland waren (en dus op de reguliere 1-oktobertelling 2018 één tot twee jaar in Nederland zijn), ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is (dit is een kwart van de aanvullende bekostiging) die op aanvraag toegekend zal worden. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd.

Aanvraag op peildata
Je kunt dit elektronisch doen door na de peildatum in te loggen op de DUO site, dat gaat snel en je bent zeker van tijdige ontvangst. Als je toch de papieren versie wilt gebruiken, moet deze per post verstuurd worden en binnen 15 dagen na de peildatum in het bezit van DUO zijn! Het voornemen is om met ingang van de peildatum 1 april 2019 de bekostiging van nieuwkomers weer volledig gebaseerd te laten zijn op de gegevens uit BRON, waarmee de bekostiging ambtshalve kan worden vastgesteld en niet meer separaat hoeft te worden aangevraagd. Daarvoor moeten BRON en het bekostigingssysteem binnen DUO worden aangepast. Nadere communicatie volgt.
De peildata zijn: 1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober.
Op de peildata spreken we niet van d1 en d2 maar alleen van categorie 1 en 2. Voor 2019:
categorie 1: >1-10-2017 in NL
categorie 2: <1-10-2017 in NL en op peildatum <2 jaar in NL.
icon-purple-news Website DUO aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Papieren versie aanvraagformulier bekostiging nieuwkomers VO 2019 (pdf)

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK
Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen (circa € 16.000,- per school). Ook zijn de mogelijkheden voor nevenvestigingen verruimd.
rekentool Lowan OCW Informatiedocument nevenvestigingen voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Vragen en informatie
Heb je vragen over deze nieuwe bekostiging, neem dan contact op met ICO van DUO, 079 323 24 44 .
Kom je er met hen niet uit, mail dan naar OCW asielonderwijs@minocw.nl.
Nieuws Lowan Wet Regeling bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Wijziging regeling nieuwkomers 2018 (pdf)
icon-purple-file Staatscourant wijziging 2019 artikel V (pdf)
icon-purple-file OCW bekostiging van het onderwijs aan nieuwkomers in 2017 (pdf)
icon-purple-file OCW Informatiedocument onderwijs asielzoekerskinderen (pdf)

 Samenwerking en uitbesteding naar VO-MBO-VAVO

Vanaf 1 januari 2016 zijn er meer mogelijkheden om uit te besteden naar een andere VO-school of MBO-instelling. Dat verruimt de mogelijkheden van samenwerking, ook delen van het ISK-traject kunnen op een andere school plaatsvinden (schakel, betere doorstroom). Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De verantwoordelijkheid blijft liggen bij het VO-schoolbestuur. Op het betreffende tabblad is meer informatie te vinden.
Nieuws Lowan Website LOWAN over samenwerking ISK-VO/VAVO/MBO

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.