Financiering

In de rubriek Financiering vindt u informatie over de onderstaande vier onderwerpen.

OCW/DUO
Hoe werkt de nieuwe nieuwkomersbekostiging met 4 peildata? Welke regelingen gelden voor 18+ leerlingen. Wat is het belang van het meegeven aan een leerling van het onderwijsnummer? Zijn er mogelijkheden voor de opstart van nevenvestigingen? Zijn er kosten verbonden aan lesgeld of boekengeld?
icon-purple-arrowLees verder

COA
Voor leerlingen die onder het COA vallen geldt de “Kaderregeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2003/2004”.
icon-purple-arrowLees verder

Additioneel
Als ISK-leerlingen langer dan een jaar in Nederland zijn kunnen ze aangemeld worden bij het samenwerkingsverband. Om in aanmerking te komen voor LWOO of PrO moet wel aan een aantal criteria worden voldaan.
icon-purple-arrowLees verder

Rekenvoorbeelden
Enkele rekenvoorbeelden voor de nieuwe bekostiging nieuwkomers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers die op 1 oktober < 1 jaar, 1-2 jaar of > 2 jaar in Nederland zijn.
icon-purple-arrowLees verder

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.