main-logo
Presentaties
LOWAN-materialen

Presentaties

Toeleiding naar arbeid voor route 1 leerlingen 16+

Een samenwerking tussen Voortgezet Onderwijs Anderstaligen (VOAT), School 23 Eindhoven,  en het Arbeidstoeleidingscentrum (ATC) van de Praktijkschool Eindhoven voor leerlingen die vanwege hun capaciteiten niet naar vervolgonderwijs kunnen doorstromen. Er worden geen dromen afgepakt, maar er wordt wel reëel naar de mogelijkheden van leerlingen gekeken.

Als voorbereiding op de uitstroom krijgen de leerlingen beroepenoriëntatie op school en gaan ze stage lopen in het ATC en daarbuiten. Het ATC biedt ook begeleiding bij het zoeken van werk. VOAT en ATC werken voor de arbeidstoeleiding samen met verschillende instanties, zoals UWV, uit de gemeente en regio. Steeds wordt gekeken naar wat het beste is voor de leerling. Er wordt zo veel mogelijk maatwerk geleverd.

In deze presentatie vertellen Nicole en Hans meer over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, wat de voordelen en knelpunten zijn en hoe het financieel geregeld is.

thumnail

Informatie

  • Auteurs: Hans van den Broek en Nicole Dubois
  • Jaar van uitgave:2017

Deel deze pagina