main-logo
Presentaties
LOWAN-materialen

Presentaties

Leerlijnen in de ISK

‘Het onderwijs aan nieuwkomers heeft een belangrijke educatieve en maatschappelijke functie, het is de eerste stap die deze jongeren zetten in het Nederlandse onderwijssysteem’, zegt Sabine Roorda-van Westen van de Directie VO bij het ministerie van OCW. ‘Op dit moment zijn er geen standaarden geformuleerd die richting geven aan de invulling van het onderwijsaanbod aan nieuwkomers. Doelgericht werken is noodzakelijk voor het behalen van leersucces voor alle leerlingen. Om doorstroom naar het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs) en het mbo op het juiste niveau te bevorderen, heeft het ministerie van OCW LOWAN en het ITTA opdracht gegeven tot de uitwerking van leerlijnen’.

We presenteren in deze presentatie de ontwikkelde leerlijnen met daarbij:

  • Streefdoelen NT2
  • Vakkenpakket en lesuren
  • Suggesties voor lesmaterialen en didactische tips

Tevens tonen we hoe de informatie op de website van LOWAN terug te vinden zal zijn.

thumnail

Informatie

  • Spreker: Lies Alons
  • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina